: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
16:52:00 29/05/2019

Thay đổi nhận thức mua sắm hàng Việt 

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Đình Lợi đánh giá: Nhìn lại chặng đường 10 năm thực hiện Cuộc vận động (CVĐ) “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, thành công của CVĐ được thể hiện ở việc người dân có sự thay đổi nhận thức về việc mua sắm, sử dụng hàng hoá do các doanh nghiệp (DN) trong nước sản xuất thay vì các mặt hàng ngoại nhập, hàng hoá không rõ xuất xứ như trước đây.

Thay đổi nhận thức mua sắm hàng Việt 

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Đình Lợi phát biểu khai mạc.

Sáng 29/5, tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Tham dự Hội nghị có: Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Ninh Đào Hồng Lan, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Hà Sỹ Tiếp, Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ Phùng Đức Chiến.

Nhìn lại chặng đường 10 năm thực hiện CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Đình Lợi, Trưởng Ban Chỉ Đạo CVĐ đánh giá: thành công của CVĐ được thể hiện ở việc người dân có sự thay đổi nhận thức về việc mua sắm, sử dụng hàng hoá do các DN trong nước sản xuất thay vì các mặt hàng ngoại nhập, hàng hoá không rõ xuất xứ như trước đây. Các cơ quan, đơn vị có chi tiêu sử dụng ngân sách nhà nước có sự chọn lọc trong dùng hàng Việt Nam... mở ra cơ hội cho DN trong nước mở rộng tiêu thụ sản phẩm. 

Thay đổi nhận thức mua sắm hàng Việt  - 1

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh Vũ Hùng báo cáo tổng kết 10 năm CVĐ

Các DN trong nước thay đổi tư duy, mạnh dạn đổi mới công nghệ, mở rộng về quy mô sản xuất, nâng cao cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng, có ý thức xây dựng và bảo vệ thương hiệu. Các kênh phân phối ưu tiên phân phối hàng Việt không chỉ trong hệ thống siêu thị mà còn mở rộng đến các chợ truyền thống và khu vực nông thôn. 

Báo cáo kết quả tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh, Phó Ban Chỉ đạo CVĐ Vũ Hùng nhấn mạnh, đến nay có 126 Mặt trận cơ sở và 732 Ban công tác Mặt trận đưa nội dung Cuộc vận động gắn với 5 nội dung CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh”, và coi đây là một nhiệm vụ thường xuyên của công tác Mặt trận. Hiện nay đã có 80% người tiêu dùng ưu tiên sử dụng hàng Việt, 75% số hàng Việt được bày bán tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại và cửa hàng.

Thay đổi nhận thức mua sắm hàng Việt  - 2

Các đại biểu tham quan trưng bày hàng Việt tại Hội nghị.

Ghi nhận kết quả đạt được của CVĐ trong 10 năm qua, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Ninh Đào Hồng Lan khẳng định: CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trải qua 10 năm thực hiện và đã đạt được kết quả tích cực. Thường trực Ban Chỉ đạo và các ngành thành viên đã chủ động tham mưu với Tỉnh ủy về lãnh đạo CVĐ, kịp thời tham mưu, kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo; 

Tích cực thực hiện CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” ở tỉnh Bắc Ninh bước đầu tạo được phong trào mạnh mẽ, rộng khắp trong các tầng lớp nhân dân, tạo ra xu hướng lựa chọn tiêu dùng hàng Việt Nam trên địa bàn tỉnh. Các ngành thành viên Ban Chỉ đạo đã cụ thể hóa các giải pháp về quản lý nhà nước của Ban Chỉ đạo trong việc phối hợp, triển khai Cuộc vận động trên phạm vi của ngành và của tỉnh Bắc Ninh. Các sở, ngành làm tốt chức năng tham mưu UBND tỉnh thực hiện Cuộc vận động theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ưu tiên sử dụng hàng hóa, dịch vụ thương hiệu Việt trong thực hiện mua sắm tài sản công, vật tư phục vụ sản xuất kinh doanh…

Biểu dương kết quả đạt được của tỉnh Bắc Ninh, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Nguyễn Phước Lộc cho rằng, kết quả CVĐ thể hiện vị thế, vai trò của MTTQ các cấp tỉnh Bắc Ninh ngày càng được nâng lên rõ nét. Có thể nói, gia tăng sự đồng thuận xã hội, nâng cao chất lượng hàng Việt  và tỉ lệ người dân tham gia CVĐ ngày càng tăng, điều đó tỉ lệ thuận với sự thành công của CVĐ.

Thay đổi nhận thức mua sắm hàng Việt  - 3

Bà Đào Hồng Lan tham quan trung bày hàng Viet tại Hội nghị.

Ông Nguyễn Phước Lộc lưu ý, nhiệm vụ trong giai đoạn mới là ổn định kinh tế vĩ mô, đổi mới mô hình tăng trưởng, theo hướng chủ yếu phát triển chiều rộng sang phát triển theo chiều sâu, nâng cao chất lượng hiệu quả của nền kinh tế, bảo đảm phát triển nhanh, bền vững, nâng cao tính độc lập, tự chủ của nền kinh tế, huy động có hiệu quả các nguồn lực từng bước xây dựng kết cấu hạ tầng hiện đại, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường XHCN đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực toàn diện hơn, đồng bộ hơn. 

Thực hiện các nhiệm vụ đó phải gắn liền với nâng cao hiệu quả CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” theo hướng tổ chức sát hơn, hiệu quả hơn đối với từng địa bàn , từng tổ chức, từng đơn vị và các địa phương, khu dân cư, làm cho người dân Bắc Ninh thấy được quyền lợi, trách nhiệm , nghĩa vụ của mình tự giác tham gia CVĐ. 

Thay đổi nhận thức mua sắm hàng Việt  - 4

Tỉnh uỷ Bắc Ninh khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong CVĐ.

Dịp này, có 7 tập thể, 8 cá nhân được Tỉnh uỷ Bắc Ninh khen thưởng, 8 tập thể, cá nhân được MTTQ tỉnh Bắc Ninh khen thưởng có thành tích xuất sắc trong CVĐ  “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Hải Nhi