Tự quản xây dựng khu dân cư sáng, xanh, sạch đẹp

Trung Hiếu

Phát huy tinh thần sáng tạo, tự quản của người dân trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ đã triển khai xây dựng các mô hình “Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường”. Thành công từ những mô hình này đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân trong việc bảo vệ môi trường từ mỗi khu dân cư.

Tự quản xây dựng khu dân cư sáng, xanh, sạch đẹp

Người dân tham gia giữ gìn cảnh quan, môi trường sạch đẹp.

Để tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân bảo vệ môi trường góp phần thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới, MTTQ các cấp đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể tại địa phương xây dựng và nhân rộng các mô hình tự quản. Ở mỗi khu dân cư các tổ tự quản được thành lập để tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong bảo vệ môi trường, tổ chức thu gom, tập kết, xử lý rác thải...

Tại xã Yên Kiện, huyện Đoan Hùng khi được lựa chọn thực hiện thí điểm mô hình “Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường, Ban Công tác Mặt trận khu dân cư số 2, đã thành lập tổ tự quản gắn với thực hiện bảo vệ môi trường”, xây dựng tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp. Tại khu dân cư, tổ tự quản có trách nhiệm tuyên truyền, vận động các hộ dân thực hiện bảo vệ môi trường thông qua việc phân loại thu gom rác thải, đổ rác đúng nơi quy định, định kỳ tổ chức cho bà con nhân dân thực hiện vệ sinh để đảm bảo cho đường làng, ngõ xóm luôn sạch đẹp. Đến nay, 100% gia đình ở khu dân cư số 2 tự nguyện ký cam kết tự quản bảo vệ môi trường. Các hộ gia đình đều phân loại xử lý và thu gom rác thải tại hộ gia đình vào một chỗ để tổ thu gom rác thải chuyển đến điểm tập kết.

Còn tại xã Chân Mộng huyện Đoan Hùng, mô hình tự quản bảo vệ môi trường được triển khai gắn với nội dung “4 phải”, “4 không”. Thành công của mô hình này được thể hiện thông qua việc người dân trong khu dân cư thực hiện tốt việc phân loại rác thải tại nguồn, thu gom rác thải về đúng nơi quy định, không được đốt rác thải gây ô nhiễm môi trường. Mỗi hộ gia đình xử lý rác thải sinh hoạt và chăn nuôi đúng quy định; tham gia đầy đủ các hoạt động bảo vệ môi trường công cộng tại khu dân cư. Bên cạnh đó, khu dân cư cũng thực hiện nghiêm “4 không” như không phát tán chất thải, khí thải gây ảnh hưởng đến cộng đồng khu dân cư; không sử dụng hóa chất độc hại, chế phẩm trong chăn nuôi, trồng trọt và chế biến thực phẩm; không vứt xác động vật chết và chất thải chăn nuôi ra môi trường công cộng.

Đến nay, phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường đã lan tỏa sâu rộng đến từng khu dân cư trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Thống kê cho thấy, 13/13 huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh đều xây dựng được mô hình điểm về tự quản bảo vệ môi trường. Từ việc xây dựng và nhân rộng mô hình tự quản, tại các khu dân cư đã xuất hiện nhiều giải pháp sáng tạo như xây dựng lò đốt rác mini tại nhóm hộ gia đình để xử lý rác thải sinh hoạt; phân loại rác tại hộ gia đình, xử lý nước thải trước khi thải ra môi trường, làm hầm bioga xử lý chất thải chăn nuôi; xây bể chứa và thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các xứ đồng. Ở khu vực đô thị như thành phố Việt Trì, MTTQ thành phố đã triển khai xây dựng được nhiều mô hình thiết thực như “tuyến phố không rác thải” tại phường Dữu Lâu; mô hình “Phân loại rác thải, tiết kiệm phế liệu” tại phường Minh Phương…

Theo ông Nguyễn Hải- Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ, qua việc phát động phong trào toàn dân bảo vệ môi trường ở khu dân cư, MTTQ các cấp thường xuyên chủ động phối hợp huy động nhân dân làm vệ sinh đường làng, ngõ xóm, thu gom rác thải ở khu dân cư tạo cảnh quan, môi trường sạch đẹp, thay đổi diện mạo nông thôn, đô thị theo hướng tích cực. Đến nay toàn tỉnh Phú Thọ có 91/247 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Huyện Lâm Thao là huyện đầu tiên của khu vực miền núi phía Bắc đạt chuẩn nông thôn mới, 100% số xã của TP Việt Trì, thị xã Phú Thọ và huyện Thanh Thủy đã đạt chuẩn nông thôn mới.

Từ những hiệu ứng tích cực đó, ông Nguyễn Hải khẳng định, trong thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể tại địa phương nhân rộng các mô hình tự quản bảo vệ môi trường. Thông qua việc phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân để xây dựng các khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp góp phần thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Nông thôn mới từ lòng dân, sức dân

Nông thôn mới từ lòng dân, sức dân

Mặt trận các cấp huyện Lương Tài (Bắc Ninh) đã tập trung chọn những việc làm cụ thể nhằm khơi sức dân xây dựng nông thôn mới theo hướng
Nông thôn An Giang khoác áo mới

Nông thôn An Giang khoác áo mới

Đến nay An Giang có 3 đơn vị cấp huyện hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (trong đó có 1 huyện và 2 thành phố).

Tin nóng

Xem nhiều nhất