: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
06:00:10 07/08/2019

Tủa Chùa (Điện Biên):Tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới

UBND huyện Tủa Chùa vừa tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), giai đoạn 2010 - 2020.

Mặc dù xuất phát điểm thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng NTM của huyện Tủa Chùa thấp, gặp nhiều khó khăn, song được sự quan tâm hỗ trợ của các cấp, ngành và nỗ lực của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn, sau 10 năm thực hiện, Chương trình xây dựng NTM đã trở thành phong trào sôi nổi, rộng khắp; diện mạo nông thôn từng bước đổi thay; cơ sở vật chất thiết yếu được đầu tư; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được tăng cường, giữ vững; tỷ lệ hộ nghèo giảm; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên; cảnh quan môi trường nông thôn được cải thiện, dân chủ cơ sở được phát huy.

Đến nay, bình quân các xã đạt 8,72/19 tiêu chí, tăng 2,8 lần so với năm 2010, đạt 61,8% kế hoạch đề ra đến năm 2020.

Trong đó: Xã Mường Báng đạt 16 tiêu chí; 2 xã Mường Đun và Tủa Thàng đạt 11 tiêu chí; 8 xã còn lại đạt 5-10 tiêu chí. Thu nhập bình quân ước đạt 10 triệu đồng/người/năm (tăng 2,8 lần so với năm 2010); tỷ lệ hộ nghèo còn 57,1% (giảm 14,25% so với năm 2010)...

Giai đoạn 2021 2025, huyện Tủa Chùa phấn đấu có 3/11 xã đạt chuẩn NTM, các xã còn lại đạt từ 12 tiêu chí trở lên. Giai đoạn 2025 - 2030, huyện Tủa Chùa phấn đấu đạt 5/11 xã đạt chuẩn NTM, các xã còn lại đạt từ 15 tiêu chí trở lên.

Nhân dịp này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tặng Bằng khen cho tập thể UBND xã Mường Báng; UBND huyện Tủa Chùa tặng giấy khen cho 12 tập thể và 21 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng NTM giai đoạn 2010 - 2020.

Phạm Trung