Tuyên Quang: Kiên cố hóa kênh mương nội đồng

N.Đạt

Triển khai Nghị quyết 03 của HĐND tỉnh về kiên cố hóa kênh mương…, tới nay hệ thống kênh mương nội đồng hiện đã cơbản hoàn thành mục tiêu giai đoạn 2016-2020, về đích sớm 1 năm so với kế hoạch.

Từ năm 2010 đến nay, Tuyên Quang đã kiên cố hóa trên 800 km kênh mương, toàn tỉnh đã có 128/129 xã đạt tiêu chí thủy lợi trong bộ tiêu chí xây dựng NTM, đảm bảo tỷ lệ tưới cho lúa hàng năm đạt trên 80% tổng diện tích gieo cấy theo kế hoạch.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Cùng hướng về biển, đảo Việt Nam

Cùng hướng về biển, đảo Việt Nam

Sáng 24/7, tại Hà Nội, Cục tuyên huấn Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Hội nghị Tuyên truyền về biển đảo và “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam” khu vực phía Bắc năm 2020.

Xem nhiều nhất