Tuyên Quang: Nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới

P.Mai

Mới đây, UBND tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020 và sơ kết 4 năm thực hiện kiên cố hóa kênh mương theo Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh.

10 năm qua, tỉnh Tuyên Quang đã huy động được trên 14.729 tỉ đồng cho xây dựng NTM, trong đó, ngân sách trung ương hỗ trợ hơn 853 tỉ đồng, ngân sách địa phương hơn 1.181 tỉ đồng, còn lại là nguồn vốn tín dụng, vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án, vốn nhân dân đóng góp… Chương trình xây dựng NTM ở Tuyên Quang đã có bước đột phá lớn, đến nay đã có 30 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, chiếm 23,26% (dự kiến hết năm 2019 có thêm 6 xã đạt chuẩn, nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 36 xã, vượt mục tiêu của khu vực miền núi phía Bắc); 1/7 huyện, thành phố đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; bình quân đạt 13,4 tiêu chí/xã, tăng 3,4 tiêu chí/xã so với năm 2015. Đặc biệt, không có nợ đọng trong xây dựng nông thôn mới…

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Nông thôn mới từ lòng dân, sức dân

Nông thôn mới từ lòng dân, sức dân

Mặt trận các cấp huyện Lương Tài (Bắc Ninh) đã tập trung chọn những việc làm cụ thể nhằm khơi sức dân xây dựng nông thôn mới theo hướng
Nông thôn An Giang khoác áo mới

Nông thôn An Giang khoác áo mới

Đến nay An Giang có 3 đơn vị cấp huyện hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (trong đó có 1 huyện và 2 thành phố).

Tin nóng

Xem nhiều nhất