Xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường

T.Quang

Thời gian qua, MTTQ tỉnh Tuyên Quang đã lựa chọn, chỉ đạo xây dựng 2 mô hình điểm ở 2 thôn Trung Tâm và Đồng Lũng, xã Phúc Thịnh, huyện Chiêm Hóa về khu dân cư thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất, kinh doanh và tổ chức cuộc sống tại địa bàn dân cư.

Ngay sau khi triển khai xây dựng mô hình, MTTQ xã Phúc Thịnh đã thành lập Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường và 2 Nhóm tự quản ở 2 thôn Trung Tâm, thôn Đồng Lũng. Sau khi tiến hành khảo sát, đánh giá thực trạng tình hình đời sống, các phong tục tập quán, nếp sinh hoạt của khu dân cư, Nhóm tự quản mỗi thôn đã phân công từng thành viên phụ trách tới hộ gia đình để tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc người dân nâng cao ý thức trong việc giữ gìn vệ sinh từ đường làng ngõ xóm ra tới đồng ruộng.

Qua 6 tháng triển khai thực hiện, thôn Trung Tâm và thôn Đồng Lũng đã có được những kết quả khích lệ, cơ bản đạt 8 tiêu chí về xây dựng khu dân cư thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường. 100% hộ gia đình thôn Trung Tâm, 88% hộ gia đình thôn Đồng Lũng có 3 công trình hợp vệ sinh và được sử dụng nguồn nước sạch; các gia đình đều nêu cao ý thức giữ gìn đường làng, ngõ xóm, tập trung rác thải đúng nơi quy định. Các hộ trong thôn đã tự nguyện đóng góp tiền xây dựng tuyến đường điện thắp sáng đường làng ngõ xóm; đóng góp kinh phí, ngày công để cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước, ao hồ sinh thái…

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Minh Tân,  kết quả rà soát và kiểm tra thực tế ở 2 thôn đã có những chuyển biến đáng khích lệ. Điều đó khẳng định việc xây dựng các mô hình tự quản ở khu dân cư đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của người dân theo hướng tích cực, đồng thời phát huy trách nhiệm lãnh đạo của cấp ủy và chính quyền các địa phương, năng lực tổ chức thực hiện của đội ngũ làm công tác Mặt trận ở khu dân cư.

Từ kết quả đạt được ở hai thôn, những người làm công tác Mặt trận tin rằng phong trào này sẽ tiếp tục được nhân rộng ra nhiều thôn, làng khác, góp phần làm cho bộ mặt thôn xóm ngày càng khang trang, xanh- sạch - đẹp.    

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Nông thôn mới từ lòng dân, sức dân

Nông thôn mới từ lòng dân, sức dân

Mặt trận các cấp huyện Lương Tài (Bắc Ninh) đã tập trung chọn những việc làm cụ thể nhằm khơi sức dân xây dựng nông thôn mới theo hướng
Nông thôn An Giang khoác áo mới

Nông thôn An Giang khoác áo mới

Đến nay An Giang có 3 đơn vị cấp huyện hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (trong đó có 1 huyện và 2 thành phố).

Tin nóng

Xem nhiều nhất