Xín Mần (Hà Giang): Xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo

T.S.

Mới đây, UBND huyện Xín Mần phối hợp với xã Chí Cà tổ chức phát động chung tay hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh (CCB) nghèo và hộ nghèo, hưởng ứng và triển khai thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giải quyết nhà ở cho 100% đối tượng người có công, hộ CCB nghèo, và các hộ nghèo đang gặp khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện. Huyện Xín Mần có 603 hộ chính sách thuộc diện được hỗ trợ xây dựng nhà ở theo kế hoạch.

Chương trình chung tay xây dựng nhà ở cho người có công, CCB nghèo và hộ nghèo còn khó khăn về nhà ở của huyện sẽ được thực hiện theo 2 giai đoạn: Giai đoạn 1, từ năm 2019-2020, số lượng thực hiện dự kiến là 276 nhà thuộc 4 xã biên giới Nàn Sỉn, Xín Mần, Pà Vầy Sủ, Xín Mần; giai đoạn 2 từ năm 2021 trở đi triển khai hoàn thành tại các xã, thị trấn nội địa. Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà cho đối tượng chính sách sử dụng 100% kinh phí xã hội hóa, không sử dụng nguồn ngân sách nhà nước. Theo đó mỗi hộ chính sách sẽ được cấp 60 triệu đồng quy ra vật liệu, ngày công để xây dựng nhà ở kiên cố. Trọng Toan
Triệu Phong (Quảng Trị): Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới

Sau 9 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay trên địa bàn huyện Triệu Phong có 6 xã đạt chuẩn NTM (chiếm 33,33%); số tiêu chí bình quân đạt 16,5 tiêu chí/xã (tăng 10,3 tiêu chí so với năm 2010 và xã thấp nhất đạt 12 tiêu chí). Đến nay, huyện Triệu Phong có 18/18 xã đạt chuẩn các tiêu chí như tiêu chí điện nông thôn, nhà ở, y tế, văn hóa, giáo dục, thu nhập, lao động, việc làm, an ninh - trật tự, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật; thực hiện tốt việc công bố, công khai đúng thời hạn đồ án quy hoạch xây dựng NTM xã được phê duyệt; 11/18 xã đạt chuẩn tiêu chí giao thông; 15/18 xã đạt chuẩn tiêu chí thủy lợi; 10/18 xã đạt chuẩn tiêu chí trường học, tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa; 13/18 xã đạt chuẩn về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn (tiêu chí số 7); 15/18 xã đạt chuẩn về thông tin và truyền thông (tiêu chí số 8); 17/18 xã đạt tiêu chí về hình thức tổ chức sản xuất (tiêu chí số 13); 14/18 xã đạt tiêu chí về giảm nghèo và an sinh xã hội (tiêu chí số 11); 14/18 xã đạt tiêu chí môi trường.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Nông thôn mới từ lòng dân, sức dân

Nông thôn mới từ lòng dân, sức dân

Mặt trận các cấp huyện Lương Tài (Bắc Ninh) đã tập trung chọn những việc làm cụ thể nhằm khơi sức dân xây dựng nông thôn mới theo hướng
Nông thôn An Giang khoác áo mới

Nông thôn An Giang khoác áo mới

Đến nay An Giang có 3 đơn vị cấp huyện hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (trong đó có 1 huyện và 2 thành phố).

Tin nóng

Xem nhiều nhất