: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011

Bước tiến mới của môn phái Thiếu Lâm Hồng Gia Hà Châu

Ngày 21/10, tại Lễ tưởng niệm lần thứ 8 của cố Đại lực sĩ - võ sư Hà Châu, đa số môn đồ của ông đã nhất trí bầu Đại võ sư Nguyễn Thành Sang làm tân Chưởng môn của môn phái Thiếu Lâm Hồng Gia Hà Châu.