: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
07:30:41 28/02/2020

Tạm lùi thời gian tổ chức Ngày chạy OLP vì sức khỏe toàn dân năm 2020

Theo kế hoạch, Tháng hoạt động thể dục thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân giai đoạn 2020-2030 sẽ được tổ chức tại nhiều địa phương trên cả nước.