Cẩm Bình thực hiện quy chế dân chủ

Băng Sơn

Đảng ủy phường Cẩm Bình xác định: “Muốn xây dựng phường vững mạnh, Kinh tế - Xã hội phát triển, An ninh - Chính trị được giữ vững thì mọi việc phải công khai, dân biết, dân bàn, dân kiểm tra”.

Cẩm Bình thực hiện quy chế dân chủ

Địa điểm bầu cử trưởng khu Nam Tiến, phường Cẩm Bình.

Năm 2019, phường Cẩm Bình, thành phố Cẩm Phả (Quảng Ninh) hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch thành phố giao cũng như kế hoạch phường đặt ra.

Tổng thu NSNN ước đạt 210% kế hoạch thành phố giao; đạt 144% kế hoạch phường. Tổng thu ngân sách địa phương ước đạt 193% kế hoạch thành phố giao, đạt 118% kế hoạch phường;

Tổng chi Ngân sách địa phương ước đạt 162% so với kế hoạch thành phố giao; bằng 100% so với kế hoạch phường. Trong đó chi đầu tư XDCB ước đạt 8,912 tỷ đồng chiếm 62% tổng chi. An sinh - Xã hội; An ninh - Trật tự được giữ vững.

Có được thành tích đó là do sự năng động, sáng tạo của bộ máy hành chính cũng như năng lực Lãnh đạo, quản lý của đội ngũ cán bộ, công chức phường. Nhưng quan trọng nhất chính là việc phát huy dân chủ, mở rộng dân chủ trực tiếp và đảm bảo quyền làm chủ của nhân dân.

Xác định việc mở rộng sự tham gia của người dân cấp cơ sở trong việc quản lý nhà nước ở địa phương là thực sự cần thiết cho việc thực hiện quy chế dân chủ, phòng chống tham nhũng nên ngay từ đầu năm UBND phường xây dựng kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2019; khuyến khích người dân tham gia giám sát đối với UBND phường trong các hoạt động, trực tiếp giám sát cán bộ, công chức trong việc thực thi công vụ; đồng thời đẩy mạnh việc công khai minh bạch, tiến tới minh bạch hoá toàn bộ các hoạt động của địa phương; nâng cao trách nhiệm giải trình với nhân dân… Qua đó, làm căn cứ giúp địa phương điều chỉnh và cải thiện hiệu quả công tác, phục vụ người dân tốt hơn. Trên cơ sở này phường đã chú trọng đến công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng, đầy đủ nội dung phát huy quyền làm chủ của người dân trong việc tham gia, kiểm tra, giám sát một số vấn đề của địa phương, tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện dân chủ ở cơ sở để các cán  bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ.

Trên cơ sở này, người dân đã tích cực tham gia vào các công việc của địa phương, như: tham gia ý kiến vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng; dự án quy hoạch đất đai, kế hoạch giải phóng mặt bằng, quản lý ngân sách địa phương;  tham gia  bình xét gia đình văn hoá, tiêu chuẩn hộ nghèo; xây dựng hương ước, quy ước, làng văn hoá, nếp sống văn minh… góp phần tích cực cho công tác phòng chống tham nhũng.

Cẩm Bình thực hiện quy chế dân chủ - 1

Khu đô thị mới phường Cẩm Bình.

Thực hiện Nghị định 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ và Nghị quyết 207/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Ninh, phường đã tiến hành rà soát  lập phương án bố trí sắp xếp lại bộ máy cấp phường và ở khu phố cho phù hợp với tình hình thực tế cũng như việc tinh giản bộ máy gọn nhẹ và hoạt động hiệu quả hơn. Bí thư Chi bộ đồng thời là trưởng khu phố, việc bầu trưởng các khu cũng đều do nhân dân giới thiệu theo sự giới thiệu của Chi bộ. Khác với các đơn vị phường, xã trên địa bàn thành phố Cẩm Phả, phường Cẩm Bình chỉ đạo mỗi khu hiệp thương 2 người ra ứng cử chức vụ Trưởng khu phố để chọn lấy 1 người theo quyền dân chủ của nhân dân.

Khảo sát, thăm dò sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan, của cán bộ, công chức giải quyết thủ tục hành chính ( TTHC) tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường; kết quả 528/528 phiếu đánh giá hài lòng và rất hài lòng. Không có phản ánh, kiến nghị nào của người dân, tổ chức về quá trình giải quyết TTHC.

Nâng cao hình ảnh chính quyền thân thiện, năm 2019 (tính đến ngày 15/11/2019) đã gửi thư chúc mừng, tặng quà 112 trẻ em khai sinh, 37 cặp đôi đăng ký kết hôn, gửi thư chia buồn và phúng viếng tới 47 gia đình có người thân qua đời với tổng số tiền là 24.300.000đ từ nguồn quỹ An sinh - Xã hội của phường.

Với quyết tâm nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính gắn với việc thực hiện chủ đề năm 2019 về “Nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ”. Phường đã rà soát, bổ sung, chuẩn hóa và thực hiện niêm yết công khai, minh bạch theo quy định pháp luật tại trụ sở UBND phường và trên cổng thông tin điện tử thành phần của thành phố cũng như trên trang dichvucong.quangninh.gov.vndanh mục, quy trình, thời hạn giải quyết, phí và lệ phí… 99 TTHC/27 lĩnh vực ở 13 sở ngành quản lý thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường. 100% hồ sơ được xử lý trên môi trường mạng, thực hiện tốt nguyên tắc "Tiếp nhận, thẩm định và phê duyệt tại chỗ".

Năm 2020, phường quyết tâm phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu đề ra, đảm bảo An ninh, Trật tự, An toàn xã hội; xây dựng chính quyền vững mạnh, vì nhân dân phục vụ.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất