Cẩm Phả xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Q.N.

Khi được chọn làm điểm xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) đã có nhiều cách làm sáng tạo.

Thành phố đã lựa chọn mỗi xã 1 thôn nhằm tập trung nguồn lực triển khai mô hình điểm, trong đó tập trung mạnh vào công tác tuyên truyền để nhận được sự đồng thuận người dân. Để phát huy sự chủ động của cơ sở, các xã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai NTM kiểu mẫu, đánh giá thực tế các tiêu chí, lựa chọn các thôn, vườn, hộ gia đình kiểu mẫu...Từ xây dựng kế hoạch, khảo sát đến lựa chọn các thôn, vườn, hộ gia đình kiểu mẫu đều được công khai, minh bạch, lấy ý kiến của người dân.

Đặc biệt, trên cơ sở Bộ tiêu chí hộ dân kiểu mẫu, vườn mẫu do UBND tỉnh ban hành, TP Cẩm Phả đã xây dựng biểu chấm điểm đánh giá xếp loại 1 tháng/lần nhằm cụ thể hơn những việc hộ dân đã làm được, chưa làm được để có giải pháp hỗ trợ. Cơ sở hạ tầng như đường, trường, trạm được xây dựng trên cơ sở Nhà nước và nhân dân cùng làm đã giúp  diện mạo ở các địa bàn nông thôn của TP ngày càng khang trang, sạch đẹp hơn.    

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất