Cán bộ Dân vận phải là những người trọng dân, hiểu dân

Duy Linh

Cán bộ dân vận là những người không ngại khó khăn, bất kể ngày đêm, đồng cam cộng khổ, gắn bó mật thiết, tận tụy giúp đỡ nhân dân, sẵn sàng hy sinh quyền lợi cá nhân vì cuộc sống tốt đẹp cho đồng bào mình. Đó là khẳng định của Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng tại Hội nghị Tuyên dương điển hình “Dân vận khéo” toàn quốc nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 – 15/10/2020).

Các đại biểu tham dự lễ tuyên dương.
Các đại biểu tham dự lễ tuyên dương.

Cùng tham dự còn có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình; ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam… cùng 203 điển hình “Dân vận khéo” toàn quốc.

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai cho biết, qua hơn 10 năm thực hiện, phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã được cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể từ Trung ương đến cơ sở tích cực hưởng ứng và thực hiện. Hệ thống chính trị trên cả nước đã bình chọn tôn vinh được hơn 90.000 mô hình, điển hình “Dân vận khéo” ở các cấp, trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

“Phong trào “Dân vận khéo” đã góp phần quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị các địa phương, đơn vị và trở thành một phương thức hiệu quả trong công tác vận động quần chúng, góp phần tạo đồng thuận xã hội; vận động các tầng lớp nhân dân ủng hộ và tích cực thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; huy động được nhiều nguồn lực trong nhân dân tham gia công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, bà Trương Thị Mai nhấn mạnh.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu tại lễ tuyên dương.
Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu tại buổi lễ.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cho biết, tiếp thu tinh hoa tư tưởng của nhân loại và cha ông ta về vai trò của nhân dân, Đảng ta luôn coi trọng công tác vận động, tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân với nhận thức sâu sắc rằng “cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân”, chính nhân dân là những người làm nên lịch sử. Sức mạnh của Đảng là sự gắn bó mật thiết với nhân dân. Từ nhận thức đó, Đảng ta xác định công tác Dân vận là một bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, có ý nghĩa chiến lược đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Theo Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, hơn 10 năm qua, cả nước có hơn 900 nghìn mô hình, điển hình tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận kéo” các cấp. Đây là những cá nhân điển hình, có nhiều thành tích trong vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chúng ta trân trọng, nghi nhận những thành tích của những tấm gương “Dân vận khéo”.

Đó là những cán bộ hưu trí, người cao tuổi, cựu chiến binh, già làng, trưởng bản, cán bộ, Đảng viên, chiến sỹ trong cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang… đã không ngại khó khăn, bất kể ngày đêm, đồng cam cộng khổ, gắn bó mật thiết, tận tụy giúp đỡ nhân dân, sẵn sàng hy sinh quyền lợi cá nhân vì cuộc sống tốt đẹp cho đồng bào mình.

Chủ tịch UBT Ư MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tặng bằng khen cho các điển hình tiêu biểu.
Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tặng Bằng khen cho các điển hình tiêu biểu.

Để công tác dân vận thời gian tới đạt kết quả cao, ông Trần Quốc Vượng đề nghị, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục quán triệt, nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn nữa về vai trò quan trọng của công tác dân vận; về mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân. Công tác dân vận là một bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đề cao vai trò, ý thức trách nhiệm của các cấp ủy Đảng và hệ thống chính trị trong công tác dân vận với tinh thần “thật sự tin dân, trọng dân, gần dân, hiểu dân, dựa vào dân, có trách nhiệm với dân”. Không ngừng đổi mới hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân để “ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”, có cuộc sống tốt đẹp, hạnh phúc hơn.

Nhân dịp này, ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đã trao tặng Bằng khen của Ban Dân vận Trung ương cho các cá nhân điển hình trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Tăng cường công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Tăng cường công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Việc tăng cường đổi mới công tác dân vận và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Nhờ đó, kinh tế từng bước phát triển, an ninh quốc phòng được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao, khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được củng cố vững chắc.

Xem nhiều nhất