Cán bộ, đảng viên phải đi đầu trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng

Anh Vũ Ảnh: Quang Vinh

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam cần nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, luôn là người đi đầu trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Cán bộ, đảng viên phải đi đầu trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng

Bí thư Trung ương Đảng Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị.

Ngày 24/1, tại Hà Nội, Đảng bộ cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019, trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên sinh hoạt trong đảng bộ.

Tham dự Hội nghị có ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Nguyễn Thành Nam, Ủy ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; các vị Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; các vị trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ và toàn thể đảng viên Đảng bộ cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam.

Báo cáo tổng kết công tác Đảng bộ năm 2018 do ông Vương Văn Nam, Phó Bí thư Đảng ủy trình bày nêu rõ, năm 2018, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy Khối, sự phối hợp chặt chẽ của Đảng đoàn, Ban Thường trực, Ban Chấp hành Đảng bộ đã chỉ đạo các chi bộ thực hiện chương trình công tác đạt được nhiều kết quả quan trọng. 

Cán bộ, đảng viên phải đi đầu trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng - 1

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh phát biểu tại Hội nghị.

Nổi bật là lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, thường xuyên nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh; tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân; hoàn thiện cơ chế, nâng cao năng lực hoạt động của MTTQ các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Bên cạnh đó, cấp ủy đảng các cấp đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần chỉ thị 05-CT/TƯ; Công tác xây dựng Đảng được coi trọng, chú trọng thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ được thực hiện nghiêm túc và đã hoàn thành kế hoạch đề ra…

Biểu dương những kết quả đạt được của Đảng bộ cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam năm 2018, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định, nhờ có sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, trách nhiệm cao của Đảng ủy cơ quan, sự đóng góp tích cực và tính tiền phong, gương mẫu của các đồng chí trong Chi ủy các chi bộ, đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, quần chúng trong cơ quan đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Cán bộ, đảng viên phải đi đầu trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng - 2

Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài phát biểu tại Hội nghị.

Theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, năm 2018 MTTQ Việt Nam các cấp đã tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, bám sát sự lãnh đạo của Đảng, chương trình, mục tiêu của Nhà nước, chương trình hành động của MTTQ Việt Nam. Mặt trận các cấp đã làm tốt việc nắm tình hình nhân dân, ý kiến cử tri và nhân dân phản ánh trước Quốc hội, Chính phủ; các chương trình, các cuộc vận động đã đi vào chiều sâu và có hiệu quả;  Mặt trận các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội đã phát huy vai trò của mình trong triển khai các chương trình giám sát, phản biện xã hội; tích cực tham gia vào đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; công tác đối ngoại nhân dân có nhiều chuyển biến…

Về nhiệm vụ trong năm 2019, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị thời gian tới, Đảng bộ cơ quan cần tiếp tục quan tâm nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương, Đảng ủy khối ban hành trong năm 2019; tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII, từ đó xây dựng Đảng bộ luôn vững mạnh, không có 27 biểu hiện suy thoái và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị mỗi đảng viên trong đảng bộ cần chủ động nâng cao trình độ chuyên môn và thể hiện sự quyết liệt, quyết tâm, quyết làm, quyết hành động trong triển khai nhiệm vụ năm 2019; mỗi cán bộ, đảng viên cần nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, luôn là người đi đầu trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Cán bộ, đảng viên phải đi đầu trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng - 3

Nhà thơ Hồng Thanh Quang, Tổng Biên tập, Bí thư Chi bộ Báo Đại Đoàn Kết phát biểu tại Hội nghị.

Trên cơ sở các ý kiến các đại biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh khẳng định năm 2019, ngoài việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn thì trọng tâm của các ban, đơn vị là tham mưu cho Đảng đoàn, Ban Thường trực và Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam lãnh chỉ đạo công tác tổ chức thành công Đại hội MTTQ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX nhiệm kỳ 2019-2024. 

MTTQ các cấp cần nắm chắc các chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước để tuyên truyền, hướng dẫn trong hệ thống, nâng cao chất lượng hiệu quả công việc góp phần để năm 2019 là năm tăng tốc, bứt phá, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội của Đại hội Đảng lần thứ XII, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Tại buổi lễ trao tặng huy hiệu Đảng, ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đã trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên Trương Thị Ngọc Ánh sinh hoạt tại Đảng bộ cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Cán bộ, đảng viên phải đi đầu trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng - 4

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn trao giấy chứng nhận Huy chương 30 năm tuổi Đảng cho Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh.

Nhân dịp này, Đảng ủy cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam đã quyết định khen thưởng cho 7 chi bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu và 42 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Cán bộ, đảng viên phải đi đầu trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng - 5

Cán bộ, đảng viên phải đi đầu trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng - 6

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn và nhiều đảng viên nhận Giấy khen thành tích xuất sắc.

Cán bộ, đảng viên phải đi đầu trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng - 7

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn trao Huy chương 30 năm tuổi Đảng cho Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh.

Cán bộ, đảng viên phải đi đầu trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng - 8

Cán bộ, đảng viên phải đi đầu trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng - 9

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn trao tặng Bằng khen cho các tổ chức đảng trong sạch vững mạnh năm 2018.

Cán bộ, đảng viên phải đi đầu trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng - 10

Cán bộ, đảng viên phải đi đầu trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng - 11

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh trao tặng Giấy khen cho các đảng viên có nhiều thành tích.

Cán bộ, đảng viên phải đi đầu trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng - 12

Nhà thơ Hồng Thanh Quang, Tổng Biên tập, Bí thư Chi bộ Báo Đại Đoàn Kết nhận Giấy khen.

Cán bộ, đảng viên phải đi đầu trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng - 13

Cán bộ, đảng viên phải đi đầu trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng - 14

Quang cảnh Hội nghị.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Phu nhân cố Luật sư Phan Anh qua đời

Phu nhân cố Luật sư Phan Anh qua đời

Theo thông tin từ gia đình, Nhà giáo Đỗ Hồng Chỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ xã hội Phan Anh, phu nhân của cố Luật sư Phan Anh vừa qua đời ngày 28/9 tại Hà Nội, ...

Xem nhiều nhất