Cần bổ sung quy định về thiết bị thử nghiệm

Phương Linh

Mặc dù có vai trò quan trọng đối với công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm song hiện nay chưa có văn bản nào quy định về việc quản lý các thiết bị thử nghiệm. Thông tin trên vừa được đưa ra trong hội thảo “Hoạt động đo lường trong phát triển hạ tầng chất lượng quốc gia”, nằm trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm Ngày Đo lường Việt Nam do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) Việt Nam tổ chức.

Thông tin từ hội thảo cho biết: Kể từ năm 2006 đến nay, dưới sự chủ trì của Bộ KH&CN, TCĐLCL đã xây dựng các luật: Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật năm 2006, Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa năm 2007, và Luật Đo lường năm 2011. Đây là cơ sở để TCĐLCL triển khai các hoạt động về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, bao gồm: xây dựng 12.000 tiêu chuẩn, trong đó khoảng 60% tiêu chuẩn được hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế; triển khai đề án 712 nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa cho các doanh nghiệp (Quyết định số 712/2010/QĐ-TTg); đề án 100 về truy xuất nguồn gốc (Quyết định số 100/QĐ-TTg năm 2019),...

Tuy nhiên, trong số các văn bản hiện nay chưa có quy định về thiết bị thử nghiệm. Thử nghiệm là thao tác kỹ thuật nhằm xác định một hay nhiều đặc tính của đối tượng cụ thể (sản phẩm, hàng hóa, thiết bị....) theo một quy trình nhất định. Ví dụ với thử nghiệm mũ bảo hiểm, máy đo thử nghiệm sẽ kiểm tra độ đâm xuyên, gia tốc dội lại trong quá trình va chạm,... Đây là bước quan trọng để đánh giá chất lượng sản phẩm hàng hóa trong thực tế.

Ông Trần Văn Vinh – Tổng Cục trưởng TCĐLCL: “Mặc dù đã có 3 luật rồi, nhưng vẫn còn chỗ trống về thiết bị thử nghiệm. Chưa có quy định chúng nằm ở đâu, ai quản lý, chất lượng ra sao, đúng sai như thế nào,... Chẳng hạn với thử nghiệm mũ bảo hiểm, hiện nay vẫn chưa có quy định nào về thiết bị này”.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất