Cần có chính sách khuyến khích người dám nghĩ, dám đổi mới, sáng tạo

M.Loan- H.Vũ- Q. Vinh- V. Mạnh

Ngày 26/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng chính thức khai mạc. Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các văn kiện trình Đại hội do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày đã để lại ấn tượng sâu sắc với toàn thể Đại hội.

Kỳ vọng rất cao vào những quyết sách của Đại hội lần này

Theo đại biểu Lê Đức Thọ (Đoàn Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương), quá trình Đảng ta chuẩn bị tổ chức Đại hội rất công phu, kỹ lưỡng và chu đáo, trong đó có việc chuẩn bị các văn kiện Đại hội. Cán bộ, đảng viên và nhân dân đặt niềm tin rất lớn, kỳ vọng rất cao vào những quyết sách của Đại hội lần này để xây dựng đất nước.

"Chúng tôi cho rằng, với những nội dung đã được trình bày trong các dự thảo Văn kiện trình Đại hội cũng như kế hoạch, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2026; chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm của giai đoạn 2021-2030 cũng như là tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045 đặt ra rất nhiều những nội dung mới, những khát vọng phát triển đất nước, xây dựng đất nước phát triển của chúng ta từ nay đến năm 2030 cũng như đến giữa thế kỷ này".

Đại biểu Lê Đức Thọ
Đại biểu Lê Đức Thọ.

Có thể nói các cán bộ đảng viên và nhân dân hết sức kỳ vọng, mong muốn Đảng sẽ cụ thể hóa, thể chế những nội dung trong đường lối, chủ trương của Đảng vào các chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục hoàn thiện bộ máy của hệ thống chính trị để tổ chức triển khai thực hiện thành công các nội dung Nghị quyết, đưa các nội dung Nghị quyết vào cuộc sống.

Theo ông Thọ, những nội dung trong dự thảo Nghị quyết lần này đã thể chế rõ ràng hơn việc xây dựng phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, đây là quan điểm hết sức đúng đắn và bảo đảm sự phát triển nhanh và bền vững.

"Về hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính và kinh tế tổng hợp của đất nước, chúng tôi thấy rằng những nội dung đó đã được thể chế vào trong những nội dung cụ thể của Nghị quyết, để từ đó tạo ra cơ sở cho chúng ta thể chế hóa thành các chính sách pháp luật cũng như là quá trình tổ chức triển khai thực hiện có kết quả".

Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước

Trao đổi với phóng viên bên lề Đại hội, đại biểu Nghiêm Xuân Thành, Đảng bộ khối các doanh nghiệp Trung ương bày tỏ ấn tượng về các văn kiện trình Đại hội XIII do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày.

Theo ông Nghiêm Xuân Thành, báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng đã đánh giá khái quát về thành tựu trong 5 năm qua cũng như giai đoạn 35 năm đổi mới của đất nước.

Báo cáo cũng khái quát về thành tựu lớn nhất trong nhiệm kỳ vừa qua, đất nước ta đã duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế cao đặt trong bối cảnh khu vực và quốc tế có nhiều suy giảm và các cân đối lớn đã được đảm bảo, đặc biệt là đời sống của nhân dân đã được nâng cao. Những thành tựu của đất nước đạt được, đã góp phần củng cố và nâng cao niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Đại biểu Nghiêm Xuân Thành
Đại biểu Nghiêm Xuân Thành.

Ông Nghiêm Xuân Thành cũng bày tỏ, báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII trình Đại hội cũng đã xác định động lực và nguồn lực quan trọng cho phát triển của đất nước ta nhanh và bền vững trong thời gian tới. Mục tiêu hướng tới là khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước và khát vọng của mọi người dân để đưa đất nước ta phát triển phồn thịnh trong giai đoạn tới.

Đặc biệt, các văn kiện của Đại hội XIII cũng đã xác định là cần có chính sách khuyến khích và cơ chế phù hợp về bảo vệ người dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thách thức vì lợi ích chung.

Ông Nghiêm Xuân Thành kỳ vọng, với những quyết sách quan trọng tại Đại hội sẽ tạo ra những đột phá cho đất nước trong nhiệm kỳ 5 năm tới và những năm tiếp theo nhất là việc đổi mới sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ kỹ thuật trong thời đại công nghiệp cách mạng 4.0.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất