Cần công khai sai phạm của những người bị kỷ luật

Anh Tuấn

Tỉnh Thanh Hoá vừa công khai việc thi hành kỷ luật nhiều lãnh đạo, cán bộ liên quan đến việc thực hiện “Đề án phát triển nguồn nhân lực phục vụ Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh”. Trong đó, có ông Phạm Đăng Quyền, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá bị kỷ luật với mức Cảnh cáo. Tuy nhiên, câu chuyện liên quan đến sai phạm của đề án nêu trên vốn âm ỉ trong dư luận suốt nhiều tháng qua, hiện vẫn chưa được công khai.

Cần công khai sai phạm của những người bị kỷ luật

Ông Phạm Đăng Quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. 

Căn cứ thông báo của Uỷ ban kiểm tra (UBKT) Tỉnh uỷ Thanh Hoá cho thấy: Trên cơ sở thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm trong việc thực hiện “Đề án Phát triển nguồn nhân lực phục vụ Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh”. Kết quả kiểm tra của UBKT Tỉnh uỷ Thanh Hoá xác định, một số đảng viên có khuyết điểm, vi phạm đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật đảng.

Căn cứ thẩm quyền xem xét xử lý kỷ luật theo quy định của Điều lệ Đảng, UBKT Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng xem xét, xử lý kỷ luật đối với những đảng viên vi phạm; xem xét, quyết định thi hành kỷ luật đối với những đảng viên thuộc thẩm quyền và xem xét đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thi hành kỷ luật theo thẩm quyền đối với đảng viên có khuyết điểm, vi phạm.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, tác hại và nguyên nhân khuyết điểm, vi phạm; áp dụng Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, các cấp ủy, tổ chức đảng đã thi hành kỷ luật theo thẩm quyền như sau. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với ông Phạm Đăng Quyền, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với ông Nguyễn Mạnh An, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy: Quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với ông Trần Chí Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Phó Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp. Quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với ông Phạm Đình Minh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Thạch Thành, nguyên Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Bên cạnh đó, liên quan đến sai phạm trong việc triển khai đề án nêu trên, Đảng ủy Trường Đại học Hồng Đức cũng đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với ông Lê Minh Hiền, Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Trường Đại học Hồng Đức. Quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với ông Võ Hồng Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên, trường Đại học Hồng Đức.

Ngoài ra, UBKT Tỉnh ủy Thanh Hoá đã đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh yêu cầu Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức cho thôi giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên và điều chuyển công tác khác đối với ông Võ Hồng Sơn.

Về phần trách nhiệm của UBND tỉnh, Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh quyết định không thi hành kỷ luật đối với ông Vũ Văn Hưng, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp - Khoa học và Tài nguyên, Môi trường, nguyên Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội, Văn phòng UBND tỉnh. Song UBKT Tỉnh ủy Thanh Hoá đã yêu cầu UBKT Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh rút hồ sơ, xem xét lại và thi hành kỷ luật đúng khuyết điểm, vi phạm đối với ông Vũ Văn Hưng; yêu cầu không bố trí công việc tham mưu lĩnh vực giáo dục, đào tạo tại Văn phòng UBND tỉnh. Sau đó, UBKT Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã quyết định thi hành kỷ luật ông Vũ Văn Hưng bằng hình thức Cảnh cáo.

Đối với trách nhiệm của Đảng ủy Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp: Quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với bà Nguyễn Thị Hải, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Quản lý đầu tư, nguyên Trưởng phòng Quản lý Doanh nghiệp và Lao động, Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp.

Xin nói thêm về “Đề án phát triển nguồn nhân lực phục vụ Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh”, khi khởi động được giao cho ông Vương Văn Việt, Phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2010-2015 phụ trách. Đến năm 2015, khi ông Phạm Đăng Quyền được HĐND tỉnh bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh, ông Quyền thay ông Việt (nghỉ hưu) trực tiếp quản lý, quán xuyến đề án này. Ngày 27/4/2015, ông Phạm Đăng Quyền ký Quyết định 1582/QĐ-UBND về việc Phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện “Đề án phát triển nguồn nhân lực phục vụ Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá đến năm 2020”.

Trong quá trình thực hiện Đề án, ngày 19/6/2017, ông Phạm Đăng Quyền có ý kiến chỉ đạo tại văn bản số 6889/UBND-VX rằng: Giao cho Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp Thanh Hoá lập danh sách thí sinh dự tuyển gửi các trường xét tuyển theo đúng quy định của Bộ GDĐT tại Công văn số 2403/BGDĐT-GDĐH ngày 5/6/2017 và các quy định hiện hành của pháp luật, đảm bảo khách quan, minh bạch và tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực trong quá trình triển khai thực hiện; theo dõi quá trình đào tạo; việc tiếp nhận vào làm việc tại Khu kinh tế Nghi Sơn đối với sinh viên sau khi tốt nghiệp, định kỳ hàng năm báo cáo Bộ GDĐT, Chủ tịch UBND tỉnh.

Văn bản chỉ đạo là vậy, tuy nhiên những người thực thi “Đề án phát triển nguồn nhân lực phục vụ Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh” đã để xảy ra nhiều sai phạm. Câu chuyện về Đề án này vốn đã âm ỉ không tốt trong dư luận thời gian gần đây. Việc tỉnh Thanh Hoá công khai kết quả kỷ luật những cá nhân mắc sai phạm là hết sức cần thiết. Song, mức độ sai phạm thực tế diễn ra như thế nào tại Đề án này cũng cần được minh bạch.

Khai trừ ra khỏi Đảng một huyện uỷ viên

Cũng liên quan đến việc thi hành kỷ luật đảng viên, căn cứ đề nghị của Huyện ủy Yên Định, UBKT Tỉnh ủy Thanh Hoá đã thành lập Đoàn kiểm tra xem xét, xử lý kỷ luật đối với bà Nguyễn Thị Hà, Huyện ủy viên, Bí thư Huyện đoàn Yên Định về vi phạm trong việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống. Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, tác hại và nguyên nhân khuyết điểm, vi phạm; áp dụng Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hoá đã thống nhất với đề nghị của UBKT Tỉnh ủy và quyết định thi hành kỷ luật đối với bà Nguyễn Thị Hà bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất