Cần Thơ: Chuẩn bị chu đáo các điều kiện cho đại hội Đảng bộ thành phố

Quốc Trung

Đây là yêu cầu của Bí thư Thành uỷ Cần Thơ Trần Quốc Trung trong buổi phát biểu chỉ đạo Hội nghị tổng kết Đại hội (ĐH) Đảng bộ cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 của TP Cần Thơ chiều 26/8.

Bí thư Thành uỷ Cần Thơ Trần Quốc Trung phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Bí thư Thành uỷ Cần Thơ Trần Quốc Trung phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Không để lọt những người không đảm bảo tiêu chuẩn tham gia cấp uỷ

Vừa qua các quận ủy, huyện ủy và đảng ủy trực thuộc Thành ủy đã tập trung chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở đúng kế hoạch. Đến cuối tháng 7/2020, toàn thành phố đã tổ chức xong đại hội cấp trên cơ sở gồm: 9 đảng bộ quận, huyện; 5 đảng bộ khối, ngành trường học và 1 đảng bộ cơ sở được giao quyền cấp trên cơ sở.

Báo cáo về kết quả công tác tổ chức đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở, ông Mai Thanh Dân, Trưởng Ban Tổ chức Thành uỷ Cần Thơ cho biết: Các cấp ủy đã triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, các văn bản quy định, hướng dẫn của các Ban Đảng Trung ương và kế hoạch của Thành ủy về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội các đảng bộ trực thuộc Thành ủy, nhiệm kỳ 2020-2025.

Công tác xây dựng các dự thảo văn kiện Đại hội và tổ chức lấy ý kiến đóng góp dự thảo văn kiện đại hội các cấp được các cấp ủy chỉ đạo thực hiện nghiêm túc trước đại hội và trong đại hội. Công tác chuẩn bị nhân sự được thực hiện chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy định, quy trình, thủ tục theo quy định của Đảng, bảo đảm yêu cầu, cơ cấu, tiêu chuẩn, cán bộ nữ, cán bộ trẻ.

Báo cáo cũng khẳng định: Chương trình, nội dung đại hội được chuẩn bị chu đáo, đoàn chủ tịch đại hội và các bộ phận giúp việc phần lớn nắm vững nguyên tắc, quy chế bầu cử trong Đảng, điều hành thực hiện tốt các nội dung của đại hội theo quy định và công tác đề cử, ứng cử, bầu cử trong đại hội. Công tác tuyên truyền về đại hội được chú trọng; các ngành, các cấp đã đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015-2020. Các cấp ủy đảng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, giúp các tổ chức cơ sở đảng giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc trong quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội.

Các cấp ủy kiên quyết không để lọt vào những người không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, không xứng đáng; đồng thời không bỏ sót những cán bộ thật sự có đức, có tài, có uy tín trong Đảng và nhân dân. Đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở thực hiện đầy đủ 4 nội dung theo Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và các hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy Cần Thơ. Công tác điều hành đại hội đúng nguyên tắc, phát huy dân chủ, bám sát quy định của Đảng. Đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở đã bầu 450 cấp ủy viên đảm bảo yêu cầu tiêu chuẩn, cơ cấu theo quy định; bầu 337 đại biểu dự đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó có 309 đại biểu chính thức và 28 đại biểu dự khuyết.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội nghị cũng nhìn nhận một số hạn chế trong đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở đó là: Một số đại hội xác định các khâu đột phá chưa sát với tình hình, đặc điểm và yêu cầu nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới; nội dung thảo luận, tham luận tại hội trường chưa bao quát toàn diện; công tác chuẩn bị nhân sự có nơi chưa chặt chẽ nên kết quả bầu cử cấp ủy ở một số đại hội chưa đúng dự kiến.

Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Chuẩn bị các bước chu đáo cho Đại hội Đảng bộ thành phố

Đánh giá rút kinh nghiệm trong đợt đại hội cấp trên cơ sở, Báo cáo của Thành uỷ Cần Thơ tại hội nghị cũng cho rằng, để có được kết quả thành công của đại hội cấp trên cơ sở thì, công tác triển khai, quán triệt ý nghĩa, yêu cầu, nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các kế hoạch, hướng dẫn thực hiện của các Ban Đảng Trung ương, cấp ủy cấp trên chu đáo, tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên, trước hết là cấp ủy đảng và cán bộ chủ chốt.

TP Cần Thơ cũng phải xác định rõ, đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân; đặc biệt coi trọng việc đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước.

Chủ động thành lập các tiểu ban đại hội, xây dựng kế hoạch, hướng dẫn cụ thể hóa các quy định, hướng dẫn của Trung ương và cấp ủy cấp trên phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương, cơ quan, đơn vị. Công tác chuẩn bị văn kiện và thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện phải được thực hiện chu đáo, kỹ lưỡng. Công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy và các chức danh chủ chốt đúng quy trình, thủ tục theo quy định… kiên quyết không cơ cấu vào cấp ủy khóa mới những cán bộ, đảng viên uy tín thấp, có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Để đại hội thành công quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ phải được sự quan tâm lãnh đạo, giữ gìn sự đoàn kết nhất trí trong Đảng, phát huy và huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị; chủ động giải quyết dứt điểm những vấn đế bức xúc trong nhân dân; những việc có liên quan đến tổ chức đảng, đảng viên và nhân sự cấp ủy khóa mới; đồng thời, phải làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác kiểm tra, giám sát trước, trong đại hội.

Cần phải chuẩn bị tốt các nội dung, chương trình đại hội, phục vụ cho việc điều hành của đoàn chủ tịch đại hội và các bộ phận giúp việc đại hội; quá trình điều hành, phải nắm vững nguyên tắc, quy định liên quan và giải quyết tốt, đúng quy định các tình huống phát sinh trong đại hội. Đồng thời, phải chuẩn bị chặt chẽ các khâu liên quan đến đại hội, không xem nhẹ bất kỳ khâu nào.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, ông Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy lưu ý trong thời gian tới: Các quận ủy, huyện ủy và đảng ủy trực thuộc Thành ủy khẩn trương hoàn thành thủ tục trình cấp thẩm quyền chuẩn y cấp ủy khóa mới; phân công, bố trí cấp ủy viên; giải quyết chế độ, chính sách đối với các đồng chí không tái cử, nghỉ hưu; xây dựng quy chế làm việc của cấp ủy; tổ chức quán triệt nghị quyết đại hội, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Các cấp, các ngành tiếp tục quán triệt Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tạo sự đồng thuận và quyết tâm cao của hệ thống chính trị; tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Tập trung lãnh đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc chuẩn bị chu đáo các điều kiện đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIV.

Ông Trần Quốc Trung nhấn mạnh thêm: Tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; nắm chắc tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân để chỉ đạo giải quyết những vấn đề phát sinh. Chủ động đấu tranh kịp thời, hiệu quả với những quan điểm sai trái, các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ thành phố; giải quyết những vấn đề bức xúc, khiếu nại, tố cáo của nhân dân. Thường xuyên cập nhật, theo dõi tình hình dịch Covid-19 để có kế hoạch phòng, ngừa dich bệnh phù hợp tại thời điểm diễn ra Đại hội Đảng bộ thành phố…

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất