Cần Thơ: Lấy ý kiến nhận xét cử tri nơi cư trú ngay sau hiệp thương lần 2

Quốc Trung

Ngày 17/3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 2, lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.

Sau khi nghe đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ trình bày tờ trình thỏa thuận lập danh sách sơ bộ 106 người ứng cử đại biểu HÐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong đó, về thành phần, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ đề nghị thỏa thuận, thống nhất số lượng tổ chức chính trị 11 người (tỷ lệ 10,37%), tổ chức chính trị - xã hội 11 người (tỷ lệ 10,37%), tổ chức xã hội 5 người (tỷ lệ 4,71%), đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân 2 người (tỷ lệ 1,88%), cơ quan nhà nước cấp thành phố 25 người (tỷ lệ 23,58%), đơn vị hành chính cấp dưới 19 người (tỷ lệ 17,92%), đơn vị sự nghiệp thành phố 11 người (tỷ lệ 10,37%), tổ chức kinh tế 10 người (tỷ lệ 9,43%), cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn 6 người (tỷ lệ 5,67%), tôn giáo 3 người (tỷ lệ 2,83%), dân tộc thiểu số 1 người (tỷ lệ 0,94%), tự ứng cử 2 người (tỷ lệ 1,88%).

Quang cảnh hội nghị hiệp thương lần 2.
Quang cảnh hội nghị hiệp thương lần 2.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ đề nghị thỏa thuận, thống nhất về cơ cấu kết hợp gồm nữ 48 người (tỷ lệ 45,28%), dân tộc thiểu số 4 người (tỷ lệ 3,77%), ngoài Ðảng 17 người (tỷ lệ 16,03%), dưới 40 tuổi 30 người (tỷ lệ 28,30%), tái cử 25 người (tỷ lệ 45,45%), tôn giáo 4 người (tỷ lệ 3,77%.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ, các tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ thành phố đã biểu quyết thống nhất thông qua biên bản hiệp thương lần thứ 2.

Cùng ngày, tại hội nghị hiệp thương lần thứ 2, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ cũng đề nghị thỏa lập danh sách sơ bộ 15 người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV do TP Cần Thơ giới thiệu (ngoài 3 người do Trung ương giới thiệu).

Theo đó, về thành phần, đại biểu lãnh đạo chủ chốt của thành phố là 1 người, đại biểu chuyên trách 1 người, đại biểu công an 1 người, đại biểu lĩnh vực khoa học - công nghệ 1 người, đại biểu lĩnh vực giáo dục 1 người, đại biểu lĩnh vực văn hóa nghệ thuật 1 người, đại biểu lĩnh vực y tế 2 người, đại biểu tổ chức chính trị - xã hội 1 người, đại biểu lĩnh vực doanh nghiệp 2 người, đại biểu lĩnh vực hợp tác xã 1 người, đại biểu lĩnh vực tư pháp 1 người, đại biểu tự ứng cử 2 người.

Về cơ cấu kết hợp, dân tộc 1 người, phụ nữ được giới thiệu 8 người, đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) 5 người, đại biểu ngoài đảng 5 người, đại biểu tái cử 1 người.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ, các tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ, đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ  Việt Nam các quận, huyện đã biểu quyết thống nhất thông qua biên bản hiệp thương lần thứ 2.       

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Xem nhiều nhất