Cảnh cáo Phó Chủ tịch huyện gian dối kê khai bằng đại học

Ông Phạm Ngọc Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy An đã thiếu trung thực, không gương mẫu khi kê khai trình độ chuyên môn nghiệp vụ là Đại học Tài chính - Kế toán trong lúc chưa được cấp bằng.

Cảnh cáo Phó Chủ tịch huyện gian dối kê khai bằng đại học
Ông Phạm Ngọc Thanh, bìa phải, khi nhận quyết định giữ chức vụ Phó Chủ tịch huyện. Ảnh: baophuyen.com.vn.

Theo Trang thông tin điện tử của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương, Hội nghị UBKT Tỉnh ủy Phú Yên tháng 7/2020 đã xem xét, kết luận nhiều nội dung; trong đó, đáng chú ý là đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và quyết định thi hành kỷ luật một số cá nhân trong đó. thi hành kỷ luật ông Phạm Ngọc Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Cơ quan chính quyền, Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy An bằng hình thức cảnh cáo.

Trong thời gian 1996-1997, ông Thanh đã thiếu trung thực, không gương mẫu khi kê khai trình độ chuyên môn nghiệp vụ là Đại học Tài chính - Kế toán trong hồ sơ, lý lịch đảng viên, công chức, trong lúc chưa được cấp bằng tốt nghiệp đại học.

Từ đó cho đến năm 2012, dù biết bản thân không đủ tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn theo quy định, nhưng ông Thanh vẫn tham gia ứng cử, nhận đề cử để được bầu giữ các chức vụ chủ chốt của tổ chức đoàn thể, cấp ủy, bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo chính quyền, vi phạm các quy định của Đảng và Nhà nước.

UBKT Tỉnh ủy cũng thi hành kỷ luật ông Lê Văn Tiến Dũng, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Bí thư Chi bộ Quân sự thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An bằng hình thức cảnh cáo.

Ông Lê Văn Tiến Dũng có những khuyết điểm, vi phạm: Trong thời gian giữ chức vụ Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã An Mỹ, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Tuy An (2008-2009) đã thiếu trung thực trong việc kê khai nguồn gốc sử dụng đất. Biết bản thân gia đình không thuộc đối tượng Nhà nước giao đất rừng sản xuất, nhưng vẫn kê khai để được UBND huyện Tuy An cấp 3 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (tổng diện tích 125.203 m2) không đúng quy định của Luật Đất đai năm 2003.

Bên cạnh đó, từ năm 2014 đến tháng 3/2020, ông Dũng đã kê khai tài sản, giải trình biến động, nguồn gốc tài sản, thu nhập không trung thực, không đầy đủ, không kịp thời là thiếu gương mẫu, chấp hành không nghiêm các quy định của Đảng và Nhà nước về kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất