Cao Bằng: Triển khai nhiều mô hình ‘Dân vận khéo’

Hải Phúc

Thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 11/2/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, giai đoạn 2011 - 2021, toàn tỉnh triển khai 5.358 mô hình, điển hình dân vận khéo.

Trong đó, có 1.706 mô hình dân vận khéo phát triển kinh tế; 1.503 mô hình dân vận khéo văn hóa - xã hội; 799 mô hình dân vận khéo quốc phòng - an ninh; 830 mô hình dân vận khéo xây dựng hệ thống chính trị; 520 mô hình  xây dựng nông thôn mới.

Các mô hình, điển hình dân vận khéo có sức lan tỏa sâu rộng, ảnh hưởng tích cực đến các mặt của đời sống xã hội, góp phần khơi dậy tinh thần yêu nước, thi đua lao động sản xuất, giữ gìn các giá trị văn hóa truyền thống; tập hợp đông đảo quần chúng nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.         

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Xem nhiều nhất