Cầu nối chính quyền với nhân dân

Tuệ Phương

Cùng với phát huy dân chủ thì vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân được MTTQ các cấp trong tỉnh Hải Dương tích cực tham gia trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Qua đó, phát huy vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Hải Dương phát huy vai trò của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng.
Hải Dương phát huy vai trò của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng.

Ông Nguyễn Đình Xiển, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hải Dương cho biết, một trong những nhiệm vụ quan trọng của Mặt trận từ trước tới nay đó là tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Trong thời gian qua, MTTQ các cấp tỉnh Hải Dương thực hiện khá tốt việc này trên cả 3 phương diện đó là chính trị, tư tưởng và  tổ chức. Về phương diện chính trị, tư tưởng, tập trung tuyên truyền mạnh mẽ những chủ trương, đường lối, chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Trong công tác tuyên truyền, Mặt trận tập trung tuyên truyền, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng. Bên cạnh đó, Mặt trận động viên nhân dân tích cực tham gia góp ý vào các chủ trương, đường lối của Đảng, góp ý xây dựng dự thảo Nghị quyết. Mặt trận cũng là cơ quan chỉ đạo, hướng dẫn hệ thống, cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng bằng những chương trình hoạt động cụ thể, bằng các chương trình phối hợp để vận động các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện đường lối đổi mới.

“Chúng tôi coi giám sát và phản biện xã hội là phương tiện để hệ thống Mặt trận làm tốt hơn công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Thông qua giám sát, phản biện xã hội, Mặt trận đã tham gia góp ý rất nhiều với Đảng, với cơ quan chính quyền để vừa xây dựng chủ trương, đường lối, vừa xây dựng tổ chức bộ máy để đưa các chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của từng địa phương và của cả nước đi vào thực tiễn cuộc sống”, ông Xiển chia sẻ.

Theo ông Xiển, hoạt động giám sát và phản biện xã hội đã được Mặt trận từ tỉnh đến cơ sở đẩy mạnh và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của công tác Mặt trận. Mặt trận các cấp đã chủ trì giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về hành nghề y dược tư nhân tại 4 đơn vị tuyến huyện, 4 đơn vị tuyến xã và một số cơ sở khám chữa bệnh và kinh doanh thuốc. Mặt trận cấp huyện và Mặt trận cơ sở tổ chức giám sát thường xuyên được 638 nội dung; đã chủ trì giám sát chuyên đề được 509 cuộc tại 792 đơn vị.

Sau giám sát, Mặt trận và các tổ chức liên quan đã ban hành 247 kiến nghị đến các cơ quan có thẩm quyền để chỉ đạo các ngành chức năng giải quyết, đồng thời theo dõi, giám sát việc theo dõi, kiến nghị. Những việc làm này đã được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Ở cơ sở, Ủy ban Mặt trận cấp xã đã phát huy vai trò của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng trong giám sát việc thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở (xã, phường, thị trấn). Năm 2020, các Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng đã phát hiện và kiến nghị với chính quyền 1.074 vụ việc, được chính quyền và cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Tổ chức giám sát được 342 dự án đầu tư trên địa bàn cấp xã, trong đó xác định có 327 dự án đầu tư đúng quy định, một dự án có vi phạm và 14 dự án chưa xác định. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường đồng thuận xã hội và đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng nông thôn mới ở các địa phương.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Mặt trận là địa chỉ tin cậy của nhân dân

Mặt trận là địa chỉ tin cậy của nhân dân

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, một trong những dấu ấn lịch sử trong hơn nửa nhiệm kỳ qua là Ủy ban MTTQ, quân và dân TP HCM đã một lòng, một dạ, một ý chí, siết ...

Xem nhiều nhất