Cấu trúc lại thủ tục, tạo thuận lợi nhất cho người dân

N.Khánh

Về việc tích hợp các dịch vụ công trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP nhấn mạnh yêu cầu không chạy theo số lượng mà quan trọng là phục vụ người dân, hiệu quả nhất.

Nhiều nơi làm quyết liệt nhưng nhiều nơi chỉ làm có mức độ. Có thủ tục đưa lên Cổng dịch vụ công quốc gia nhưng quy trình không tốt, vẫn vòng vèo, thì vẫn là rào cản với người dân và doanh nghiệp. Điều này đặt ra vấn đề cần cấu trúc lại thủ tục để thuận lợi nhất cho người dân khi đưa thủ tục lên Cổng quốc gia”- Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ  Mai Tiến Dũng phát biểu tại cuộc họp của Tổ công tác của Thủ tướng, sáng 10/8.

“Tinh thần chỉ đạo của Thủ trướng Chính phủ là cái gì người dân cần nhất thì làm trước, những gì chưa cấp thiết thì làm sau, chưa không phải chỉ đưa lên để lấy thành tích báo cáo”- ông Dũng nhấn mạnh đồng thời cho biết, bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn những hạn chế, vướng mắc trong triển khai Chính phủ điện tử, cải cách thủ tục hành chính. “Nhiều nơi làm quyết liệt nhưng nhiều nơi chỉ làm có mức độ. Có thủ tục đưa lên Cổng dịch vụ công quốc gia nhưng quy trình không tốt, vẫn vòng vèo, thì vẫn là rào cản với người dân và doanh nghiệp. Điều này đặt ra vấn đề cần cấu trúc lại thủ tục để thuận lợi nhất cho người dân khi đưa thủ tục lên Cổng quốc gia”.

Về việc tích hợp các dịch vụ công trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP một lần nữa nhấn mạnh yêu cầu không chạy theo số lượng mà quan trọng là phục vụ người dân, hiệu quả nhất.

“Tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng giao VPCP chủ trì là VPCP sẽ kiểm tra toàn bộ quy trình thủ tục rồi mới đưa lên Cổng dịch vụ công quốc gia. Nếu còn kẹp giấy tờ con để tạo “xin - cho” thì phải bỏ hết, phải cải cách rồi mới đưa lên Cổng. Ngay cả thủ tục nào đã đưa lên mà thời gian sau đó không có hồ sơ do người dân thực hiện thì cũng xin phép gỡ bỏ khỏi Cổng”- Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP nêu rõ.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Xem nhiều nhất