Chấn chỉnh việc cấp hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động

PV

Để đảm bảo quyền lợi của người lao động và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) vừa có văn bản đề nghị giám đốc các bệnh viện, thực hiện việc cấp và quản lý giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội theo đúng quy định.

Theo phản ánh của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, vừa qua, một số cơ sở y tế đã cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội và giấy tờ khác để làm căn cứ hưởng bảo hiểm xã hội đối với người lao động, chỉ định cho bệnh nhân điều trị ngoại trú quá 30 ngày cho một lần khám bệnh, chữa bệnh, chưa đúng theo Thông tư số 56/2017/TT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế.

Để đảm bảo quyền lợi của người lao động và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) vừa có văn bản đề nghị giám đốc các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, các bệnh viện trường đại học; giám đốc sở y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, thủ trưởng y tế các bộ, ngành chỉ đạo các cơ sở khám bệnh (bao gồm cả bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19) thực hiện việc cấp và quản lý giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội theo đúng quy định tại Chương IV, các mẫu quy định tại phụ lục của Thông tư số 56/2017/TT-BYT.

Trong một lần khám người bệnh được cấp một giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội tối đa là 30 ngày. Trường hợp người bệnh cần nghỉ dài hơn 30 ngày thì khi hết hoặc sắp hết thời hạn nghỉ ghi trên giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội đã được cấp, người bệnh phải tái khám để người hành nghề xem xét quyết định.

Đối với các hồ sơ, giấy tờ không theo mẫu quy định tại Thông tư số 56/2017/TT-BYT nêu trên do các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã cấp cho người lao động nghỉ ngoại trú quá 30 ngày cho một lần khám bệnh, chữa bệnh và cấp các giấy tờ khác mà bảo hiểm xã hội đã tiếp nhận thì Cục Quản lý khám, chữa bệnh đề nghị Ban Chính sách xã hội (Bảo hiểm xã hội Việt Nam) phối hợp chỉ đạo bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn người lao động hoàn thiện hồ sơ và xem xét, giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội theo đúng các quy định của pháp luật.      

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Xem nhiều nhất