Châu Thành: Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc

Hồng Tài

Những năm qua, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn huyện Châu Thành, Sóc Trăng đã trở thành lực lượng nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện có hiệu quả các Cuộc vận động tại địa phương.

Bên cạnh đó, người uy tín còn là cầu nối giữa nhân dân với Đảng, Chính quyền và hệ thống MTTQ các cấp trong huyện. Từ sức dân, những chiếc cầu tre, cầu khỉ giờ hầu hết đã được thay thế bằng cầu bê tông, vững chắc hơn, chất lượng hơn. 

Theo bà Trịnh Thị Lệ Hoa - Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Châu Thành, vai trò của người có uy tín tại cộng đồng là hết sức quan trọng, trong việc xã hội hóa, xây dựng nông thôn mới.    

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất