Chế độ người tham gia kháng chiến bị thương tật cần giấy tờ gì?

PV (theo VGP)

Ông Trương Bính (xã Phước Vinh, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận) tham gia kháng chiến từ trước năm 1975, bị thương tật (tỷ lệ 25%), vậy ông Bính có được hưởng chế độ hỗ trợ nào không?

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận trả lời:

Nội dung ông Trương Bính hỏi được quy định tại Điều 20 Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Điều 31 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

Đối chiếu với các quy định trên, nếu ông Bính tham gia kháng chiến chống Mỹ và đã được các cấp có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận thương tật (tỷ lệ thương tật 25%) thì được hưởng các chế độ ưu đãi như sau:

- Trợ cấp hàng tháng.

- Bảo hiểm y tế.

- Điều dưỡng phục hồi sức khoẻ (2 năm 1 lần).

- Hỗ trợ về nhà ở (nếu có khó khăn về nhà ở)….

Đề nghị ông Bính mang toàn bộ hồ sơ, các giấy tờ cá nhân có liên quan trực tiếp đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận hoặc Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Ninh Phước hoặc UBND xã Phước Vinh để được trả lời cụ thể.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất