Chỉ số hài lòng của người dân Sóc Trăng được xếp thứ 10 cả nước

Quốc Trung

Ngày 3/3, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Dân vận Trung ương cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng về việc thực hiện Kết luận 120-KL/TW của Bộ Chính trị Khóa XI về quy chế dân chủ ở cơ sở.

Chỉ số hài lòng của người dân Sóc Trăng được xếp thứ 10 cả nước
Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Dân vận Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.

Thực hiện Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị, các cấp uỷ, tổ chức đảng xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Quy chế dân chủ đến cán bộ, đảng viên và nhân dân bằng nhiều hình thức như: tổ chức hội nghị, sinh hoạt điều lệ các đoàn thể, tổ chức họp dân; đồng thời, lồng ghép việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở vào chương trình công tác hằng quý, 6 tháng, hàng năm của cấp uỷ. Trong triển khai thực hiện, các cấp uỷ chú trọng công tác chỉ đạo điểm để rút kinh nghiệm và nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sóc Trăng cho biết: Qua triển khai Kết luận số 120-KL/TW, nhận thức của các cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở được nâng lên; quyền làm chủ của nhân dân, của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tiếp tục được bảo đảm, phát huy. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, đúng đối tượng; khắc phục hiện tượng quan liêu, tham nhũng, xa rời quần chúng nhân dân của một bộ phận cán bộ, công chức nhà nước; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị; tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân.

Vai trò, trách nhiệm của cấp uỷ và người đứng đầu cơ quan, địa phương, đơn vị trong việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở được nâng lên; Vai trò, trách nhiệm của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác kiểm tra, giám sát; công tác tuyên truyền, nhân rộng các điển hình, mô hình xây dựng và thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở ngày càng rõ nét, cụ thể.

Bà Trương Thị Mai cùng đoàn công tác Ban Dân vận Trung ương làm việc với Tỉnh ủy Sóc Trăng.  
Bà Trương Thị Mai cùng đoàn công tác Ban Dân vận Trung ương làm việc với Tỉnh ủy Sóc Trăng.  

Từ năm 2016 đến nay, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của tỉnh đã tổ chức 11 đợt giám sát, kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở đối với 3 loại hình tại 96 cơ quan đơn vị, địa phương. Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức 581 cuộc giám sát chuyên đề và tham gia 1.803 cuộc giám sát khác; tham gia góp ý 1.914 văn bản, tổ chức 140 cuộc phản biện xã hội…

Ông Lâm Văn Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng thông tin thêm: Sóc Trăng thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở rất bài bản, có thể khẳng định, hiện nay, tại Sóc Trăng không còn tình trạng khiếu kiện phức tạp, đông người. Việc thực hiện xây dựng Nông thôn mới có sự tham gia của người dân rất tích cực là nhờ có sự công khai minh bạch, lấy ý kiến của người dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Tuy nhiên đây đó vẫn còn có nơi, có lúc việc thực hiện quy chế dân chủ còn mang tính hình thức, khi kiểm tra, giám sát phát hiện đã kịp thời chấn chỉnh ngay.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, bà Trương Thị Mai đánh giá cao công tác thực hiện Kết luận 120-KL/TW của Bộ Chính trị Khóa XI về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của Tỉnh ủy, các cấp ngành tỉnh Sóc Trăng. Việc phát huy dân chủ ở cơ sở đã góp phần nâng cao trình độ, nhận thức, ý thức trách nhiệm với pháp luật của cán bộ đảng viên cũng như người dân. Chỉ số hài lòng của người dân ở Sóc Trăng được xếp đứng thứ 10 cả nước.

Ông Lâm Văn Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng phát biểu tại buổi làm việc.  
Ông Lâm Văn Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng phát biểu tại buổi làm việc.  

Theo bà Trương Thị Mai, làm tốt công tác dân chủ sẽ tạo động lực cho người dân tham gia đóng góp cho xã hội trong cơ chế dân biết, dân bàn dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng, nhưng dân thụ hưởng những gì, cần phải làm rõ. Các tổ chức đoàn thể, mặt trận, công đoàn… cần làm tốt việc tổ chức thực hiện, giám sát, đại diện, bảo vệ cho người dân, người lao động…

Người đứng đầu Ban Dân vận Trung ương cũng yêu cầu các cấp, các ngành, cơ quan đơn vị tỉnh Sóc Trăng cần phát huy tinh thần làm chủ của người dân, cán bộ, đảng viên cần tránh quan liêu, hình thức, phải am hiểu địa bàn, hiểu người dân muốn gì, cần gì.

Theo đó, việc thực hiện chính sách pháp luật, thực hiện dân chủ phải đi đôi với kỷ cương cần được thực hiện nghiêm. Vai trò người đứng đầu là rất quan trọng; cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, nêu gương. Trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở phải có sự kiểm tra, giám sát thường xuyên. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm dân chủ, lợi dụng dân chủ ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, dân tộc; xúc phạm đến tổ chức cá nhân gây bất ổn chính trị, an ninh, xã hội…

Ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của Sóc Trăng, bà Trương Thị Mai đề nghị tỉnh cần tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tiếp tục lắng nghe, chia sẻ, thấu hiểu người dân; đẩy mạnh tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, người dân vùng sâu vùng xa tiếp tục chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách pháp luật của nhà nước, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân...

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Xem nhiều nhất