Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 có 4 Phó Thủ tướng

Mai Loan - Việt Thắng

Chiều 28/7, căn cứ kết quả kiểm phiếu, Quốc hội đã phê chuẩn theo danh sách được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình gồm 4 Phó Thủ tướng, 18 Bộ trưởng và 4 Thủ trưởng cơ quan ngang bộ.

Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 có 4 Phó Thủ tướng
Các lãnh đạo cấp cao bỏ phiếu (Ảnh: Quang Vinh).

Các nghị quyết về việc phê chuẩn bổ nhiệm các chức vụ cũng đã được các đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua với đa số phiếu thuận tán thành. Như vậy Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khoá XV có 27 thành viên gồm: Thủ tướng Chính phủ; 4 Phó Thủ tướng dự kiến phân công chỉ đạo các lĩnh vực: Ngoại giao và hội nhập quốc tế, Xây dựng pháp luật, Tổ chức bộ máy, Tôn giáo, Dân tộc; Kinh tế tổng hợp và thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Kinh tế ngành; Khoa giáo-Văn xã.

4 Phó Thủ tướng nhiệm kỳ 2021-2026 gồm:

Ông Phạm Bình Minh – Uỷ viên Bộ chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021.    

Ông Lê Minh Khái – Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Vũ Đức Đam – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Lê Văn Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021.        

18 bộ trưởng nhiệm kỳ 2021-2026 gồm:

Ông Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Phan Văn Giang – Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Bùi Thanh Sơn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nhiệm kỳ 2016-2021.

Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Lê Thành Long - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Nguyễn Chí Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Hồ Đức Phớc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Lê Minh Hoan - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Nguyễn Văn Thể - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Bộ Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2016-2021        

Ông Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Trần Hồng Hà - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2016-2021. 

Ông Đào Ngọc Dung - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Huỳnh Thành Đạt - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Nguyễn Kim Sơn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Nguyễn Thanh Long - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021.

4 Thủ trưởng cơ quan ngang bộ nhiệm kỳ 2021-2026 gồm:

Ông Hầu A Lềnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc nhiệm kỳ 2016-2021.

Nguyễn Thị Hồng - Ủy viên Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Đoàn Hồng Phong – Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Trần Văn Sơn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất