6 tháng đầu năm, thanh tra phát hiện vi phạm 50.339 tỷ đồng

Đức Sơn

Ngày 18/7, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ (TTCP) tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019 của ngành Thanh tra. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình dự và chỉ đạo Hội nghị.

Phát hiện vi phạm 50.339 tỷ đồng

Theo báo cáo của TTCP, trong 6 tháng đầu năm 2019, toàn ngành đã triển khai 3.553 cuộc thanh tra hành chính và 84.604 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua đó, phát hiện vi phạm 50.339 tỷ đồng, 1.004 ha đất, kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 34.500 tỷ đồng và 142 ha đất (đã thu hồi 4.037 tỷ đồng) đồng thời kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính đối với 692 tập thể và nhiều cá nhân. Ban hành 54.144 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 1.587 tỷ đồng. Chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xem xét, xử lý 44 vụ, 73 đối tượng.

Cũng trong 6 tháng đầu năm 2019, toàn ngành Thanh tra đã tiến hành đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 1.905 kết luận và quyết định xử lý về thanh tra. Qua đôn đốc, các cơ quan chức năng đã thu hồi 639 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 71%), 7 ha đất. Xử lý khác hơn 1,3 tỷ đồng; xử lý hành chính 215 tổ chức, 686 cá nhân, khởi tố 4 vụ, 3 đối tượng.

Về công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại tố cáo, mặc dù các tiêu chí cơ bản phản ánh tình hình khiếu nại, tố cáo giảm so với cùng kỳ năm 2018, nhưng tình hình khiếu kiện của công dân trên phạm vi cả nước và tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương vẫn có nhiều diễn biến phức tạp. Nội dung khiếu kiện chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai, phần lớn là các vụ việc phức tạp, kéo dài và đã được các cơ quan Trung ương kiểm tra, rà soát nhưng công dân vẫn không đồng ý, tiếp tục khiếu kiện.

Về xử lý đơn thư, cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã xử lý 82.260 đơn đủ điều kiện trên tổng số 137.447 đơn tiếp nhận. Cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã giải quyết 8.952 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt 72,9%. Trong đó, TTCP kết luận, báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xử lý, giải quyết 8 vụ việc khiếu nại, tố cáo… Thông qua giải quyết đã kiến nghị thu hồi cho Nhà nước, trả lại quyền lợi cho công dân 73 tỷ đồng, 2 ha đất. Trả lại quyền lợi cho 800 người, xử lý hành chính 183 người, chuyển cơ quan điều tra 11 vụ.

Trong công tác phòng, chống tham nhũng, ngành Thanh tra đã tiến hành 1.036 cuộc kiểm tra việc thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn, phát hiện 183 vụ việc vi phạm, 129 người vi phạm, kiến nghị thu hồi và bồi thường gần 21 tỷ đồng. Tuy nhiên, TTCP cũng thẳng thắn chỉ rõ, các biện pháp phòng ngừa tham nhũng chưa phát huy toàn diện. Tình trạng “tham nhũng vặt”, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc chưa được ngăn chặn hiệu quả. Vẫn còn xảy ra sai phạm, tham nhũng trong các cơ quan bảo vệ pháp luật, gây dư luận và bất bình trong quần chúng, nhân dân.

Xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế mà ngành Thanh tra cần phải lưu ý khắc phục như: Việc triển khai kế hoạch thanh tra, kết luận thanh tra còn chậm; số vụ việc chuyển cơ quan điều tra còn ít; xử lý sau thanh tra còn hạn chế; tình hình khiếu nại, tố cáo vẫn còn tiềm ẩn nhiều phức tạp; hiệu quả công tác tiếp dân chưa cao.

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu, TTCP và thanh tra các bộ, ngành, địa phương cần thực hiện tốt 3 nội dung chính. Đó là, tiếp tục thanh tra theo kế hoạch gắn với thanh tra đột xuất; nội dung thanh tra phải có trọng tâm, trọng điểm; triển khai có hiệu quả các cuộc thanh tra chuyên đề diện rộng theo kế hoạch. TTCP sớm xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Định hướng chương trình thanh tra năm 2020.v.v…

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Xem nhiều nhất