Phát huy hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo

Anh Vũ Ảnh: Nguyễn Dân

Chiều ngày 18/1, Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai kế hoạch công tác năm 2019 của ngành Quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.

Phát huy hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu tại hội nghị.

Dự Hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; ông Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và các đại biểu đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, trung ương; đại điện lãnh đạo UBND, lãnh đạo Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) các tỉnh, thành phố.

Năm 2018, ngành Quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo đã bám sát sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ, đoàn kết, thống nhất, kỷ cương, kỷ luật hành chính được thực hiện nghiêm túc, hoàn thành 45/45 nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước giao. 

Toàn ngành đoàn kết, nỗ lực, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của pháp luật; tham mưu với chính quyền các cấp giải quyết kiến nghị chính đáng của các tôn giáo đảm bảo đúng chính sách, pháp luật; xử lý, giải quyết các vụ việc tôn giáo phức tạp, phát sinh được kịp thời; phát huy tốt hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước, ổn định tình hình tôn giáo trong cả nước, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế đất nước.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình ghi nhận và biểu dương những thành tích mà ngành Quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo đã đạt được trong năm 2018. Công tác tôn giáo của cả hệ thống chính trị có nhiều đổi mới, chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả tốt; công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật được duy trì và thực hiện nghiêm túc. Công tác giải quyết khiếu kiện, khiếu nại về đất đai liên quan đến tôn giáo một số vụ việc tồn tại từ nhiều năm qua đã được quan tâm chỉ đạo, giải quyết có kết quả tốt…

Phát huy hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo - 1

Hội nghị tổng kết công tác ngành Quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo. 

Về nhiệm vụ trong năm 2019, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu từng cán bộ làm công tác tôn giáo phải không ngừng rèn luyện vững vàng về phẩm chất chính trị, có trình độ, uy tín, phong cách, tác phong công tác tận tụy, gần gũi tạo sự tin yêu trong mỗi chức sắc tôn giáo; đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trong tình hình mới.

Với phương châm, hành động của Chính phủ trong năm 2019 là: “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả” và từ yêu cầu, nhiệm vụ của công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, Phó Thủ tướng đề nghị, ngành Quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo cần đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo; Nâng cao chất lượng thực hiện công tác nghiệp vụ tôn giáo trong tình hình mới. Chủ động phối hợp thống nhất giữa các bộ, ngành và địa phương trong tham mưu đề xuất Chính phủ chỉ đạo giải quyết những vấn đề tôn giáo phức tạp. Tăng cường công tác đối ngoại tôn giáo, chủ động hướng dẫn các tổ chức tôn giáo tham gia các cơ chế diễn đàn tôn giáo thế giới và khu vực phù hợp với đường lối ngoại giao của Đảng, Nhà nước.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Bình tĩnh chống dịch

Bình tĩnh chống dịch

Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng lưu ý, tuần này đến giữa tuần sau sẽ là đỉnh dịch nên các bộ, ban, ngành phải thực hiện quyết liệt công tác phòng dịch.

Tin nóng

Xem nhiều nhất