: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
23:00:33 13/12/2019

Tạo dư địa tăng trưởng cho năm 2020

Sáng 13/12, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ tổ chức cuộc họp kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng giao với 9 Bộ, ngành (Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Bộ Thông tin - Truyền thông, Bộ Giáo dục - Đào tạo, Bộ LĐ,TB&XH, Bộ Kế hoạch - Đầu tư, Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch).

Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng - Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng khái quát, trong chương trình công tác năm 2019, tổng số có 511 đề án, đến nay các bộ, ngành đã trình 390 đề án, trong đó đã ban hành 197 đề án. Như vậy, trong số đề án trình và ban hành mới đạt 50,5 %, chưa trình 121 đề án, trong đó có 41 đề án quá hạn. Còn 80 đề án khác sắp hết hạn vào thời điểm 31/12. Với 9 Bộ, ngành này, tổng số nhiệm vụ được giao là 251 đề án, tổng số nợ là 71 đề án, chương trình, trong đó 29 đề án quá hạn.

Về văn bản chi tiết hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh, năm 2019, 9 bộ phải ban hành 56 văn bản quy định chi tiết, hiện đã ban hành 45 văn bản, nợ đọng 11 văn bản, trong đó có 10 văn bản thuộc trách nhiệm của các bộ. Riêng Bộ Công an nợ 6 văn bản, trừ 2 văn bản liên quan đến Luật An ninh mạng thì còn 4 văn bản, Bộ Công thương còn 3 văn bản, Bộ Giáo dục- Đào tạo còn 1 văn bản… Thực tế, đây là nhóm các Bộ, ngành có văn bản nợ đọng, quá hạn nhiều nhất.

Tính trên đầu mục nhiệm vụ Chính phủ giao, 9 Bộ có 2.412 nhiệm vụ, trong đó đã hoàn thành 1.199 nhiệm vụ, còn nợ 1.223 nhiệm vụ, trong đó 1.163 nhiệm vụ trong hạn, có 50 nhiệm vụ quá hạn, chiếm 2,7 %. Tỷ lệ này được xem là khá cao khi bình quân cả nước, tỷ lệ nhiệm vụ nợ quá hạn chỉ 0,57%.

Với tinh thần quyết tâm để tất cả những việc được giao không thể nhiệm vụ nào không được hoàn thành, trừ các văn bản nợ đọng với lý do bất khả kháng, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhấn mạnh, trong tất cả các phiên họp, Thủ tướng luôn chỉ đạo, các Bộ trưởng phải trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng chương trình công tác. Thủ tướng cũng luôn nhắc nhở Tổ công tác đôn đốc, đồng thời theo dõi quá trình triển khai của các bộ để báo cáo tại phiên họp Chính phủ thường kỳ.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho rằng, chỉ còn 17 ngày nữa là kết thúc năm 2019, vì vậy Tổ trưởng Tổ công tác đề nghị các Bộ quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ dở dang, không để nhiệm vụ quá hạn, không để nhiệm vụ nào bỏ sót. Văn phòng Chính phủ thống nhất những nội dung đã xin ý kiến thành viên Chính phủ, sẽ phối hợp với các bộ để thúc đẩy trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chương trình công tác năm 2019 thống nhất quan điểm không đặt vấn đề xin rút nhiệm vụ, nhiệm vụ nợ đọng, quá hạn sẽ chuyển sang đầu năm 2020.

Tổ trưởng Tổ công tác cũng cho biết, những nhiệm vụ thuộc chức năng, chương trình công tác của các bộ, cơ quan không đưa vào nhiệm vụ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2020 mà tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ xuyên suốt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Các bộ, cơ quan cần tiếp tục quan tâm đến thể chế, cải cách mạnh mẽ sẽ tạo dư địa tăng trưởng cho năm 2020.  

Nguyên Khánh