Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến Tokyo, bắt đầu thăm Nhật Bản
 
Lễ đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại sân bay quốc tế Haneda, Tokyo. 
 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến Tokyo, bắt đầu thăm Nhật Bản - 1
 
Lễ đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại sân bay quốc tế Haneda, Tokyo. 
 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến Tokyo, bắt đầu thăm Nhật Bản - 2
 
Lễ đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại sân bay quốc tế Haneda, Tokyo.
 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến Tokyo, bắt đầu thăm Nhật Bản - 3
 
Lễ đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại sân bay quốc tế Haneda, Tokyo.
 
Theo TTXVN