: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
16:59:09 03/04/2020

Ảnh hưởng dịch Covid-19, Hà Nội điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng năm 2020

Ngày 3/4, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội cho ý kiến về việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, an ninh- quốc phòng trong 3 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trong 9 tháng cuối năm 2020.

Ảnh hưởng dịch Covid-19, Hà Nội điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng năm 2020

Ảnh minh họa.

Thừa uỷ quyền Ban cán sự Đảng UBND Thành phố  Nội, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Văn Quyền cho biết, Hà Nội đã quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt phòng chống dịch Covid-19 song song với việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn. 

Tuy nhiên, do tác động của dịch Covid-19, tốc độ tăng tưởng kinh tế của Thủ đô đạt 3,72% so với cuối năm 2019 (cả nước tăng 3,82%), là mức tăng thấp nhất trong 3 năm gần đây. Xuất nhập khẩu cũng giảm mạnh so với cùng kỳ 3 tháng đầu năm ngoái khi kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 2,744 tỷ USD, giảm 18,1%, ngoại trừ một số nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng khá là giày dép, gốm sứ. Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đạt 5,832 tỷ USD, giảm 21,3%, trong đó nhập khẩu của khu vực kinh tế trong nước giảm tới 26,6%. 

Mặc dù gặp khó khăn chung nhưng các ngành, nghề lĩnh vực đều có mức tăng trưởng trong 3 tháng đầu năm, ngoại trừ lĩnh vực nông nghiệp của Thành phố giảm 1,17% (ngành nông nghiệp cả nước có mức tăng 0,08%). 

Bên cạnh đó, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 72.130 tỷ đồng, đạt 25,9% dự toán, tăng 9,5% so với cùng kỳ, trong đó, thu nội địa là 66.985 tỷ đồng, đạt 25,9% dự toán, tăng 10,1% so cùng kỳ, thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu 4.627 tỷ đồng đạt 25,1% đự toán, tăng 10,6% so cùng kỳ,.. Chi ngân sách là 13.681 tỷ đồng, đạt 13,3% dự toán, cao hơn cùng kỳ ở 2 khu vực chi đầu tư phát triển và chi thường xuyên. 

Tổng hợp các ý kiến phát biểu của Thường vụ, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ khẳng định, trong điều kiện khó khăn do dịch Covid-19 gây nênHà Nội đã nỗ lực, đạt được kết quả tốt về mức tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, đặc biệt là thu nội địa. 

“Cần khẳng định nhờ sự nỗ lực của các cấp uỷ, chính quyền, các doanh nghiệp, người lao động và nhân dân, Hà Nội đã vừa quyết liệt phòng, chống dịch bệnh, vừa tập trung tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội trong bối cảnh khó khăn chung”, Bí thư Vương Đình Huệ nhấn mạnh. 

Trong thời gian tới, Bí thư Thành uỷ đề nghị Ban cán sự Đảng UBND Thành phố cập nhật tình hình đã thay đổi nhanh chóng, nhất là các nội dung lớn trong Lời kêu gọi toàn dân phòng chống dịch của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các Chỉ thị số 15 và 16 của Thủ tướng Chính phủ trong phòng, chống dịch Covid-19 để hoàn thiện 3 kịch bản tăng trưởng của thành phố trong năm 2020. 

Theo đó, ông Vương Đình Huệ cho rằng, Hà Nội phải điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng nhưng trên tinh thần: “Phấn đấu mục tiêu tăng trưởng của kịch bản 1 đạt 7,5% và bám sát mục tiêu kịch bản 2, tăng trưởng ở mức 6,42%”. 

Mun vy, Bí thư Thành u yêu cu, UBND Thành ph tp trung thúc đy phát trin nông nghip bng cách cơ cu li cây trng, tp trung vào hoa màu và thc phm, đy mnh tái đàn và cung ng tht ln ra th trưng, phn đu tăng trưng nông nghip năm nay ít nht 4,04%.  

Thành ph tiếp tc đy mnh tăng trưng ca thương mi ni đa, nht là các dch v thanh toán đin t, các ngành ngh có li thế phát trin hin nay như sn xut khu trang, thiết b y tế,... 

Trong lĩnh vc đu tư phát trin, Bí thư Hà Ni nhn mnh: “Trong lúc đang tp trung dp dch Covid-19, các s, ngành cn rà soát, sa đi, hoàn thin th chế đu tư công, đu tư tư nhân và chun b đu tư đ khi hết dch thành ph s bt tay ngay vào thc hin các th tc đu tư và gii ngân vn”.  

Đc bit, Bí thư Thành ủy Hà Ni lưu ý, tinh thn “góp gió thành bão” trong trin khai ch đo gii ngân vn đu tư công. Theo đó, chính quyn cn phân loi các d án t cp thôn, xã, phưng, th trn, qun, huyn và thành ph đ tháo g, đc thúc tht mnh sau thi k cách ly xã hi đ tiến ti chào mng đi hi Đng các cp, trong đó quyết lit trin khai các d án hoàn thành trong năm nay. 

V chi ngân sách nhà nưc, Bí thư Thành ủy  Nội giao UBND và HĐND Thành ph tính toán cn trng, tăng chi cho vic thc hin các quy đnh ca Chính ph v h tr doanh nghip, các đi tưng chính sách, đi tưng yếu thế b nh hưng bi dch, không gim chi cho vic thc hin Chương trình mc tiêu quc gia và an sinh xã hi; ct gim 5% chi thưng xuyên ca các cp, ngành trong 9 tháng cui năm và huy đng thêm ngun lc ca xã hi trong phòng chng dch Covid-19. 

Bí thư Thành u  Nội giao Ban cán s UBND Thành ph hoàn thin kch bn tăng trưng và sm công b đ các cp, ngành, đa phương và doanh nghip trin khai thc hin. 

M.L.