Bế mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XIX

          TẤN THÀNH

Sáng 23-10, sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và đầy trách nhiệm, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra, kết thúc tốt đẹp.

Bế mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XIX

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, Lê Viết Chữ phát biểu tại Đại hội.

Trước đó, Đại hội đã hoàn thành tốt đẹp việc bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020, gồm 56 vị có đủ tiêu chuẩn, năng lực và bản lĩnh để gánh vác trọng trách mà Đảng bộ và nhân dân giao phó. Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới đã họp phiên đầu tiên bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 16 vị, bầu các chức danh Bí thư, Phó bí thư; bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2015-2020.

Đại hội cũng đã biểu quyết, thông qua Nghị quyết Đại hội với mục tiêu tổng quát trong nhiệm kỳ tới là: Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân; phát triển kinh tế nhanh, bền vững, đồng bộ với phát triển văn hoá - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; quản lý, sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; giữ vững quốc phòng, an ninh; phấn đấu sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.

Đồng thời, tán thành các chỉ tiêu cơ bản như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân 5 năm 6 - 7 %/năm; đến năm 2020, GRDP bình quân đầu người khoảng 3.600 - 4.000 USD; tỷ trọng cơ cấu ngành kinh tế trong GRDP đến năm 2020: Công nghiệp 60 - 61%; dịch vụ 28 - 29%; nông nghiệp 11 - 12%; huy động tổng vốn đầu tư toàn xã hội 5 năm ít nhất 90.000 tỷ đồng; phấn đấu đến năm 2020, có 55 xã và 02 huyện đạt các tiêu chí quốc gia về nông thôn mới; đến năm 2020, số giường bệnh/vạn dân đạt 24 giường, đạt 07 bác sĩ/vạn dân; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 2%/năm (trong đó: miền núi giảm 4%/năm; đồng bằng giảm 1,6%/năm); hàng năm xây dựng 90% xã, phường, thị trấn vững mạnh về quốc phòng; bình quân mỗi năm có 50% số tổ chức cơ sở đảng đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh và kết nạp 1.700 đảng viên....

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, Lê Viết Chữ cũng đã thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, quân và dân trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết trong toàn Đảng bộ, đồng thuận trong toàn xã hội, rèn luyện bản lĩnh, nâng cao trí tuệ, chung sức đồng lòng phấn đấu vượt qua thách thức "Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân; phát triển kinh tế nhanh, bền vững, đồng bộ với phát triển văn hoá - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; quản lý, sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, giữ vững quốc phòng, an ninh, phấn đấu sớm trở thành một tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại", vì mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh

Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu gồm 17 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết, đại diện cho trí tuệ và tâm huyết của Đảng bộ tỉnh đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ khẳng định: “Đại hội lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi đã thành công tốt đẹp. Đây là niềm vui, nguồn cổ vũ vô cùng to lớn đối với Đảng bộ, quân và dân tỉnh nhà. Kết quả Đại hội thể hiện ý chí, quyết tâm và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của Đảng bộ và nhân dân Quảng Ngãi trên chặng đường phát triển hướng đến mục tiêu "sớm trở thành một tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại"./.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất