Bí thư Bình Thuận nói về hiện tượng ‘khi tổ chức cần trẻ thì tôi đã già’

Mai Loan

“Có người nói với tôi khi tổ chức cần thì tôi còn trẻ, khi tổ chức cần trẻ thì tôi đã già, khi tổ chức cần đàn bà thì tôi lại là đàn ông, khi tổ chức cần công nông thì tôi lại là trí thức, khi tổ chức cần tri thức đáp ứng cách mạng 4.0 thì tôi nhận được thông báo 5 tháng nữa nghỉ hưu. Nghe rất xót xa”, Bí thư tỉnh Bình Thuận Nguyễn Mạnh Hùng nói.

Bí thư Bình Thuận nói về hiện tượng ‘khi tổ chức cần trẻ thì tôi đã già’

Bí thư tỉnh ủy Bình Thuận Nguyễn Mạnh Hùng. (Ảnh Infonet).

Chiều 19/1, phát biểu tại Hội nghị trực tuyến ngành tổ chức xây dựng Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng việc kiểm soát quyền lực và ngăn chặn chạy chức chạy quyền là vấn đề bức thiết trong công tác xây dựng Đảng. Nó thể hiện quyết tâm chính trị của Ban Tổ chức Trung ương trong tham mưu công tác xây dựng đảng và công tác tổ chức.

Theo ông Hùng, vấn đề quyền lực, kiểm soát trong dự thảo cần bổ sung cơ chế kiểm soát quyền lực, là quy định kèm theo thiết chế. Có nó sẽ gắn kết, hoàn thành chỉnh thể để việc kiểm soát quyền lực được thực hiện nhằm ngăn ngừa, loại bỏ nguy cơ, việc làm sai trái của các tổ chức, cá nhân, đơn vị trong tổ chức thực hiện quyền lực. Bổ sung phần này sẽ góp phần thực hiện tốt hai mục tiêu xây dựng hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực.

Về giải pháp kiểm soát, ông Hùng bổ sung giải pháp thứ 2 về lãnh đạo chỉ đạo toàn diện khắc phục hạn chế. Công tác cán bộ có 7 khâu từ tuyển dụng đến giải quyết khiếu nại, đây là thể thống nhất cần thực hiện đồng bộ. Trong các khâu có 2 khâu nhận xét đánh giá cán bộ chi phối đến nhiều khâu khác. Đây là khâu khó nhưng cũng yếu nhất. Tiếp đến là khâu bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử rất quan trọng, quyết định chất lượng công tác cán bộ.

Cán bộ chịu sự quy định của 4 mối quan hệ xã hội, trước hết là quan hệ với đường lối, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước. Quan hệ với tổ chức, cơ quan, quan hệ với công việc, đồng chí, đồng nghiệp, bạn bè gia đình, quần chúng nơi cư trú. Theo thời gian các mối quan hệ sẽ thay đổi nên định kỳ phải nhận xét, đánh giá cán bộ. 

Cần xây dựng tiêu chí đánh giá cán bộ, xác định nhiệm vụ hàng năm cho từng cơ quan, xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu. Cơ quan làm công tác cán bộ cũng phải theo dõi cán bộ thường xuyên, có hệ thống, không chờ đến khi kiểm điểm cuối năm mới kiểm tra.

“Khi giới thiệu, ứng cử và bổ nhiệm cán bộ, tổ chức làm công tác cán bộ phải đồng thời giải quyết năm cặp quan hệ, đó là đức và tài, bằng cấp và năng lực thực tiễn, tiêu chuẩn và cơ cấu, trách nhiệm và quyền hạn, ý kiến và kết quả biểu quyết của tập thể và cá nhân” - ông Hùng đề xuất.

Để giải quyết hài hoà các mối quan hệ nói trên, việc lấy tín nhiệm cán bộ trước khi bổ nhiệm cần thực hiện theo quy trình. Ông Hùng cho rằng cần xây dựng tiêu chí tín nhiệm gồm năng lực lãnh đoạ, quản lý tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Các tiêu chí về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, sự tín nhiệm về triển vọng phát triển và khả năng đáp ứng nhiệm vụ khi được bố trí chức vụ dự kiến sẽ đảm nhận. Việc này được thí nghiệm ở ba cấp: có khả năng đáp ứng nhiệm vụ, khả năng đáp ứng nhiệm vụ sau một thời gian, chưa có khả năng. Khi thực hiện lấy tín nhiệm nên lấy ít nhất từ hai người trở lên trong danh sách đã được quy hoạch. Trước khi tổ chức giới thiệu ứng cử, bổ nhiệm cán bộ, cần tổ chức thi tuyển cán bộ cấp trung trở xuống thực hiện tốt công tác này. 

Các cán bộ có triển vọng phát triển, có phẩm chất đạo đức, được quy hoạch chức danh được tuyển, đáp ứng được các tiêu chuản cán bộ ở vị trí chức danh, có tín nhiệm cao đều có cơ hội thể hiện năng lực của mình. Vấn đề quyết định hiệu quả công tác này là nội dung và phương thức thi tuyển chức danh lãnh đạo.

“Có người nói với tôi khi tổ chức cần thì tôi còn trẻ, khi tổ chức cần trẻ thì tôi đã già, khi tổ chức cần đàn bà thì tôi lại là đàn ông, khi tổ chức cần công nông thì tôi lại là trí thức, khi tổ chức cần tri thức đáp ứng cách mạng 4.0 thì tôi nhận được thông báo 5 tháng nữa nghỉ hưu. Nghe rất xót xa! Vì vậy cán bộ nào hội tụ đủ 4 tiêu chí nói trên, với nội dung phương thức thi tuyển thích hợp hãy tạo điều kiện để họ thể hiện rõ tài năng”, ông Hùng nói.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất