Cách tất cả chức vụ trong Đảng Chủ tịch UBND xã Cẩm Thanh

PV (theo UBKT Trung ương)

Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, vừa qua, Ban Thường vụ Thành ủy Hội An (Quảng Nam) đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách tất cả chức vụ trong Đảng đối với ông Lê Thanh, Đảng ủy viên, Chủ tịch UBND xã Cẩm Thanh.

Năm 2008, với cương vị Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Thanh, ông Thanh trực tiếp chịu trách nhiệm tham mưu cho các cấp thẩm quyền về hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ bà Từ Thị Bảy. Tuy nhiên, ông Thanh đã ký xác nhận đơn của công dân sai với thực tế khi đất đang có tranh chấp, khiếu nại nhưng xác nhận không có tranh chấp, khiếu nại và ký ban hành một số văn bản trong hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có nội dung sai lệch, không đúng sự thật.

Việc làm này của ông Thanh dẫn đến các cơ quan, phòng, ban của thành phố căn cứ vào nội dung trên để tham mưu UBND thành phố cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thửa đất số 122, tờ bản đồ số 10 cho bà Từ Thị Bảy không đúng quy định, cấp sai diện tích đất cho bà Bảy, dẫn đến bà Quảng Thị Mau có đơn khiếu nại liên quan đến thửa đất này.

Từ tháng 9/2010 đến tháng 1/2018, với vai trò là Chủ tịch UBND xã, là người có trách nhiệm trực tiếp tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại của bà Mau, nhưng ông Thanh không triển khai thực hiện những yêu cầu, kết luận theo các quyết định của cấp trên mà còn tiếp tục ký xác nhận một số văn bản tạo điều kiện để bà Từ Thị Bảy thực hiện một số thủ tục đất đai... dẫn đến thất thoát 731,7 m2 đất của Nhà nước.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Để nhà nhà, người người đều có Tết

Để nhà nhà, người người đều có Tết

Đảng bộ, chính quyền các cấp và các doanh nghiệp tỉnh Nam Định chung tay quan tâm, chăm lo đến người nghèo, người có công để nhà nhà, người người đều có Tết.

Xem nhiều nhất