: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
23:12:00 11/05/2016

Cần chủ động, tích cực trong thực hiện Chỉ thị 03

Đó là vấn đề được ông Trần Thanh Khê, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng bộ khối doanh nghiệp Trung ương chỉ ra tại Hội nghị tổng kết 5 năm triển khai thực hiện chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương, tổ chức ngày 11/5.

Ảnh minh họa.

Theo ông Khê, một số ít cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp cơ sở chưa thực hiện tốt quy định của Ban bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp. Cụ thể, chưa chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị mình triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cá nhân chậm đăng ký những việc làm theo Bác, còn để xảy ra các vấn đề tham nhũng, tiêu cực trong doanh nghiệp.

Một số Đảng bộ chưa quan tâm chỉ đạo kịp thời, do đó việc triển khai thực hiện Chỉ thị còn chậm so yêu cầu. Một số Đảng bộ còn lúng túng trong việc đưa học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành công việc thường xuyên. Việc chuyển từ cuộc vận động sang lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở một số đơn vị chưa liên tục.

“Việc xây dựng bổ sung các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp theo tư tưởng, tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm của đơn vị trong giai đoạn hiện nay ở một số đơn vị còn chậm, có nơi đã xây dựng, đang tiếp tục bổ sung nhưng nội dung còn dài, khó nhớ, khó thực hiện”- ông Khê chỉ rõ.

Nói về nguyên nhân, ông Khê cho rằng một số cấp ủy Đảng chưa nhận thức sâu sắc, đầy đủ những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng nước ta dẫn đến việc triển khai thực hiện Chỉ thị chưa hăng hái, tích cực, chưa tạo được sự hồ hởi, phấn khởi, lôi cuốn đông đảo cán bộ, đảng viên tự giác tham gia.

Cấp ủy, người đứng đầu ở một số cơ quan đơn vị chưa thực sự quan tâm và chưa dành thời gian cho việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị. Bộ phận giúp việc Chỉ thị 03 ở một số Đảng bộ chưa tích cực, thiếu chủ động, tìm tòi những cách làm hay phù hợp để tham mưu tổ chức thực hiện, vẫn còn tâm lý chờ đợi hướng dẫn của cấp trên, chưa đầu tư xây dựng phát hiện và cổ vũ những tập thể, cá nhân làm tốt để nhân rộng.   

 T.Dương