: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
14:09:00 26/04/2017

Cần Thơ kỷ luật 5 tổ chức đảng và 813 đảng viên

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, TP Cần Thơ đã xem xét thi hành kỉ luật 5 tổ chức đảng và 813 đảng viên, với hình thức kỉ luật khiển trách 369, cảnh cáo 258, cách chức 47, khai trừ 139.

Toàn cảnh Hội nghị bàn giải pháp thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. 

Theo báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, các cơ quan chức năng đã tiến hành thu hồi chủ trương đầu tư 25 dự án chậm triển khai, xóa 24 đồ án quy hoạch không khả thi, thực hành tiết kiệm 317 tỉ đồng đầu tư xây dựng cơ bản.

Đồng thời, tiến hành thanh tra, kiểm tra 1.153 cuộc tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, theo đó đã phát hiện sai phạm và kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 29,2 tỉ đồng, xử phạt vi phạm hành chính 36,7 tỉ đồng. Đồng thời tiến hành xử lí hành chính  đối với 39 tập thể và 56 cá nhân.

Về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỉ luật cán bộ, đảng viên vi phạm, trên địa bàn TP Cần Thơ đã xem xét thi hành kỉ luật 5 tổ chức đảng và 813 đảng viên, với hình thức kỉ luật khiển trách 369, cảnh cáo 258, cách chức 47, khai trừ 139. Riêng năm đầu thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, qua kiểm điểm phê bình có 6 tập thể và 32 cá nhân có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Theo đó, đã kỉ luật khiển trách 1 tập thể và 9 cá nhân, nhắc nhở 5 tập thể, cảnh cáo 2 cá nhân.

Thành ủy Cần Thơ đề ra 12 nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách cần thực hiện, theo đó, Bí thư Thành ủy Trần Quốc Trung nhấn mạnh: Các cấp, các ngành thành phố cần tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên. Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị.

 Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng để kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, ngăn ngừa tiêu cực, vi phạm. Cần phát huy vai trò giám sát và phản biện của tổ chức đoàn thể chính trị, góp phần xây dựng tổ chức đảng, chính quyền vững mạnh. 

Thường xuyên nghiên cứu cải tiến, đổi mới phương pháp làm việc; chấn chỉnh tác phong, lề lối thực thi công vụ; triển khai các biện pháp hiệu quả phòng, chống tham nhũng, lãng phí; giải quyết dứt điểm các vụ việc tham nhũng, tiêu cực gây bức xúc trong nhân dân, được dư luận quan tâm…

Tuấn Quang