Chủ tịch UBTƯMTTQ VN Nguyễn Thiện Nhân tham dự Hội nghị biểu dương người tốt, việc tốt trong đồng bào Công giáo

Quốc Định

Ngày 30/9, tại TP HCM, Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam (UBĐKCGVN) đã tổ chức Hội nghị biểu dương người tốt, việc tốt trong đồng bào Công giáo lần thứ IV. Tới tham dự Hội nghị có Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; ông Lê Bá Trình-Phó Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam; đại diện các cơ quan, ban ngành Trung ương; đại diện lãnh đạo TP.HCM; đại diện lãnh đạo UBĐKCGVN; các vị linh mục; 180 tấm gương tiêu biểu trong phong trào gương người tốt việc tốt trong đồng

Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân tham dự
Hội nghị biểu dương người tốt, việc tốt trong đồng bào Công giáo.

Linh mục Trần Xuân Mạnh – Phó Chủ tịch UBĐKCGVN cho biết, 5 năm qua phong trào “TDĐKXDĐSVH Ở KDC sống tốt đời đẹp đạo” gắn với 10 nội dung phong trào thi đua do UBĐKCGVN phát động đã và đang phát huy tác dụng, mang lại hiệu quả thiết thực; có ý nghĩa về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội sâu sắc; các nội dung của phong trào đúng với chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phù hợp với tâm tư, tình cảm và nếp sống đạo của đồng bào Công giáo. Kết quả các phong trào thi đua yêu nước và những việc làm cụ thể là minh chứng sống động cho tinh thần yêu nước và truyền thống đoàn kết, gắn bó đồng hành với dân tộc.

Đã xuất hiện ngày càng nhiều người tốt, việc tốt điển hình tiên tiến, xuất sắc trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế, giúp nhau xoá đói giảm nghèo, đẩy mạnh các hoạt động từ thiện, nhân đạo, chấp hành tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đời sống vật chất tinh thần của đồng bào không ngừng được cải thiện góp phần đẩy lùi các tệ nạn xã hội; giữ vững ổn định chính trị - xã hội, bộ mặt của xứ, họ đạo ngày càng khang trang, sạch đẹp, đồng bào ngày càng phấn khởi, yên tâm giữ đạo và chu toàn trách nhiệm công dân, sức mạnh khối đại kết toàn dân tộc ngày càng được củng cố và tăng cường.

Vị thế của người Công giáo ngày càng được nâng cao trong cộng đồng dân tộc, tinh thần đoàn kết giữa các tôn giáo và đoàn kết lương giáo chu toàn bổn phận “Mến Chúa yêu người”… góp phần quan trọng vào sự nghiệp đổi mới đất nước vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng văn minh”. Các phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo đã tác động tích cực đến đời sống đạo đức và nếp sống đạo của các xứ, họ đạo nói riêng và tới toàn xã hội nói chung.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh đến sự kế thừa và phát huy truyền thống thi đua ái quốc do Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng, nhiều phong trào thi đua yêu nước, sống “tốt đời, đẹp đạo” trong đồng bào Công giáo tiếp tục được khơi dậy khắp cả nước, ở cả trung ương và địa phương, với qui mô, hình thức tổ chức phong phú, nội dung thiết thực, trong đó có phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, sống tốt đời đẹp đạo”do UBĐKCG phát động.

Từ các phong trào này đã xuất hiện nhiều khu dân cư Công giáo, nhiều cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc trong chức sắc, tu sĩ và đồng bào Công giáo trên các lĩnh vực: phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, tham gia bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã hội và những thói hư tật xấu trái với truyền thống đạo lí của dân tộc; tích cực tham gia trong phong trào đền ơn đáp nghĩa, từ thiện nhân đạo; chăm lo sự nghiệp giáo dục và chăm sóc sức khoẻ cộng đồng; xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, Hội nghị vừa biểu dương 180 cá nhân tiêu biểu. Đây là những bông hoa tươi thắm, làm nên bức tranh sinh động trong quá trình dấn thân phục vụ, đồng hành cùng dân tộc, sống Tin Mừng Đức Kitô theo đường hướng tinh thần Thư chung năm 1980 của Hội đồng Giám mục Việt Nam và Sứ điệp của Đại hội Dân Chúa năm 2010: “Sống Phúc âm trong lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào”.

Dưới đây là một số hình ảnh tại Hội nghị: 

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Xem nhiều nhất