: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
06:00:41 07/03/2020

Đồng Nai: Điều động, bố trí công tác cho hơn 300 cán bộ chỉ huy ngành Công an

Ngày 6/3, Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức lễ công bố quyết định về việc điều động, bố trí công tác theo tổ chức bộ máy mới, với việc bố trí công tác cho hơn 300 cán bộ chỉ huy thuộc các phòng nghiệp vụ theo chỉ đạo của Bộ Công an để đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ công tác mới.

Theo đó, Công an tỉnh Đồng Nai thực hiện điều động, bố trí đối với 322 cán bộ chỉ huy cấp Đội, các Phòng nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh, trong đó có 270 cán bộ theo tổ chức bộ máy mới. Công an tỉnh cũng đang giải quyết thủ tục cho nghỉ hưu đối với 3 trường hợp; giải quyết cho nghỉ hưu trước hạn tuổi phục vụ cao nhất trong Công an nhân dân cho 1 trường hợp; Giải quyết cho từ chức một trường hợp;….

Theo Đại tá Vũ Hồng Văn - Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, việc tổ chức lại các Đội nghiệp vụ theo mô hình tổ chức bộ máy mới theo chỉ đạo của Bộ Công an nhằm bảo đảm sự gắn kết, phát huy tối đa nguồn nhân lực trong thực thi nhiệm vụ, vừa sắp xếp, tinh gọn bộ máy.           

Lê Anh