GS.TS Nguyễn Xuân Thắng là Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

PV (tổng hợp)

Chiều 22/4, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức công bố các quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng là Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh trao quyết định cho GS.TS Tạ Ngọc Tấn.

Ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã dự trao các quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. 

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định: GS.TS Tạ Ngọc Tấn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, thôi giữ chức Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh để giữ chức Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021. 

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, thôi giữ chức Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam để giữ chức Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. 

Thay mặt Bộ Chính trị, ông Đinh Thế Huynh bày tỏ sự trân trọng về những cống hiến của GS.TS Tạ Ngọc Tấn, Ủy viên Trung ương Đảng các khóa X, XI, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khóa XI về những đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc nói chung, đối với công tác đào tạo cán bộ, nghiên cứu lý luận và sự nghiệp của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nói riêng. Chúc mừng GS.TS Tạ Ngọc Tấn đã hoàn thành xuất sắc trọng trách được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh tin tưởng GS.TS Tạ Ngọc Tấn sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị mới là Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng là Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh - 1

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh
trao quyết định cho GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, tân Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. 

Chúc mừng GS.TS Nguyễn Xuân Thắng đảm nhiệm cương vị Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh tin tưởng với sự tín nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương và sự phân công của Bộ Chính trị, cùng với kinh nghiệm công tác của mình, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng sẽ tiếp tục phát huy năng lực, sở trường và sự năng động, sáng tạo để cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng. 

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng (59 tuổi) từng đảm nhiệm cương vị Phó Viện trưởng, Viện trưởng Viện Kinh tế và Chính trị thế giới; Phó Chủ tịch, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Ông Thắng là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất