Hà Nội: Kinh tế tăng trưởng đạt cao hơn cùng kỳ

L.Bình

Kinh tế Thủ đô tiếp tục tăng trưởng cao hơn cùng kỳ, thu hút đầu tư nước ngoài của Hà Nội tiếp tục dẫn đầu cả nước, đó là những thông tin tại Hội nghị lần thứ 19 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội diễn ra tại trụ sở Thành ủy Hà Nội hôm 2/7.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, tăng trưởng đạt cao hơn cùng kỳ. GDP tăng 7,21% (cùng kỳ tăng 7,15%).

Trong đó, có một số ngành, lĩnh vực tăng cao hơn cùng kỳ như: Xây dựng tăng 10,17% (cùng kỳ tăng 7,64%); Thuế sản phẩm tăng 8,82% (cùng kỳ tăng 6,86%).

Tuy nhiên, cũng có một số ngành, lĩnh vực tăng thấp hơn cùng kỳ như: Dịch vụ tăng 6,66% (cùng kỳ tăng 7,11%); Khách du lịch ước đạt 14,4 triệu lượt, tăng 9,5% (cùng kỳ tăng 17,2%); Công nghiệp tăng 7,72% (cùng kỳ tăng 7,97%); Nông nghiệp tăng 1,15% (cùng kỳ tăng 3,29%).

Bên cạnh đó, thu hút đầu tư nước ngoài ước đạt 5,416 tỷ USD và tiếp tục dẫn đầu cả nước. Thu hút vốn đầu tư ngoài ngân sách đạt 20.462,5 tỷ đồng.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất