Hôm nay Trung ương tiếp tục thảo luận về 'tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng'

PV

Theo thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ hai của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII (10/10):

Buổi sáng: Trung ương làm việc tại Hội trường, thảo luận về Đề án "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ". 

Đồng chí Đinh Thế Huynh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên họp.

Buổi chiều: Trung ương làm việc tại tổ, thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2016, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất