Mỗi cán bộ ngoại giao phải không ngừng phấn đấu, rèn luyện

Mai Loan

* Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng trao Huân chương Hồ Chí Minh cho Ủy ban Biên giới quốc gia; trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh; trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Thứ trướng Ngoại giao Hồ Xuân Sơn.Sáng 27-10, tại Hà Nội, Bộ ngoại giao tổ chứ Đại hội Thi đua yêu nước giai đoạn 2011-2015. Đến dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Ủy viên Bộ Chính trị, thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh cùng các vị nguyên l

Mỗi cán bộ ngoại giao phải không ngừng phấn đấu, rèn luyện

Đọc báo cáo tổng kết tại Đại hội, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hồ Xuân Sơn cho biết, công tác thi đua - khen thưởng của Bộ Ngoại giao luôn là nội dung quan trọng của công tác xây dựng Ngành; là biện pháp hữu hiệu để nâng cao năng suất lao động; thúc đẩy thi đua lành mạnh giữa các đơn vị và cá nhân ở trong và ngoài nước; góp phần tích cực thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015.     

Đặc biệt, trong 5 năm qua, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng và phức tạp; tác động nhiều chiều đến môi trường an ninh và phát triển của đất nước. Trong bối cảnh ấy, hực hiện đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng XI, Bộ Ngoại giao đã triển khai công tác đối ngoại  đồng bộ, toàn diện, đúng hướng, có trọng tâm trọng điểm và đã thu được nhiều kết quả mang tính đột phá. Tập trung chủ yếu trong giai đoạn này, Việt Nam đã thiết lập được hệ thống các quan hệ “đối tác chiến lược”, “đối tác chiến lược trên một số lĩnh vực”, “đối tác toàn diện” với 26 nước; trong đó có 5 nước Ủy viên Thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Mỗi cán bộ ngoại giao phải không ngừng phấn đấu, rèn luyện - 1

Riêng về công tác thi đua-khen thưởng, qua 4 năm thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Bộ Ngoại giao là đơn vị duy nhất luôn dẫn đầu Khối Thi đua và liên tục được tặng thưởng Cờ Thi đua của Chính phủ trong Khối Thi đua các Bộ/ngành Khoa học - Văn hóa – Xã hội (gồm 9 cơ quan).   136 đơn vị thuộc Bộ Ngoại giao (39 ở trong nước + 97 CQĐD ở ngoài nước) được chia làm 13 Khối Thi đua. Từ 2011-2014, Bộ Ngoại giao đã bình xét và tôn vinh 04 cá nhân đạt danh hiệu CSTĐ toàn quốc, 84 CSTĐ cấp Bộ và 1.113 CSTĐ cấp cơ sở. 75 đơn vị được tặng Cờ Thi đua của Bộ Ngoại giao; trong đó có 33 đơn vị được tặng Cờ Thi đua của Chính phủ. Thống kê khen thưởng từ 2011đến nay chho thấy, đã có 758 Bằng khen Bộ trưởng Bộ Ngoại giao;  212 Bằng khen Thủ tướng; -81 Huân chương Lao động và 9 Huân chương Độc lập các hạng; 1 Huân chương Hồ Chí Minh được trao cho các tạp thể, cá nhân trong toàn Bộ Ngoại giao. Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Ngành vừa qua, Bộ Ngoại giao đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao Vàng lần thứ hai.

Phát biểu tại Đại hội thi đua yêu nước của Bộ Ngoại giao, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng- Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng trung ương đã biểu dương các tập thể, cá nhân điểm hình tiên tiến với tinh thần trách nhiệm cao, bằng những việc làm cụ thể, sáng tạo, tận tụy vì sự nghiệp đối ngoại của đất nước, đã tiếp bước các thế hệ đi trước làm vẻ vang truyền thống 70 năm của ngành Ngoại giao Việt Nam 1945-2015, đóng góp quan trọng vào việc giữ gìn môi trường hòa bình; tăng cường quan hệ hữu nghị với các nước; nâng cao vai trò, uy tín của nước ta trên trường quốc tế và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. 

“Trải qua 30 năm Đổi mới, mặc dù vẫn còn những hạn chế, yếu kém nhưng thế và lực của nước ta đã lớn mạnh hơn nhiều. Thời gian tới, thời cơ thuận lợi và khó khăn thách thức đều lớn, đan xen nhau và chuyển hóa lẫn nhau. Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đặt ra là rất lớn trong khi nguồn lực còn hạn hẹp. Hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, nhất là hội nhập kinh tế quốc tế; việc thực hiện các Hiệp định thương mại tự do đã ký kết và tham gia các Hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới, nhất là Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP, các Hiệp định FTA giữa Việt Nam với EU, với Hàn Quốc, với Liên minh kinh tế Á-Âu cùng với việc hình thành Cộng đồng ASEAN vào cuối năm 2015 mở ra nhiều cơ hội thuận lợi cho phát triển nhưng cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức.”-Thủ tướng nói.

Mỗi cán bộ ngoại giao phải không ngừng phấn đấu, rèn luyện - 2

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng trao Huân chương Lao động hạng Nhất
cho Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh

Đặc biệt, Thủ tướng cho rằng, bối cảnh quốc tế và trong nước đòi hỏi chúng ta phải kiên định mục tiêu lợi ích quốc gia, dân tộc là cao nhất, đoàn kết nhất trí, đổi mới mạnh mẽ, năng động sáng tạo, tranh thủ thời cơ thuận lợi, nỗ lực phấn đấu khắc phục những hạn chế yếu kém, vượt qua khó khăn thách thức xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa - độc lập, hòa bình, thống nhất, chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ; dân chủ, tự do, pháp quyền, bảo đảm quyền con người, quyền công dân; dân giàu, nước mạnh, công bằng, văn minh; hội nhập và phát triển, tiến cùng thời đại, sánh vai với bạn bè trên thế giới - như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Cương lĩnh của Đảng, Hiến pháp của nước ta đã đề ra.

Nhân dịp này, Thủ tướng yêu cầu, ngành ngoại giao phải gắn chặt công tác thi đua với nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt nhất nhiệm vụ chính trị đối ngoại được giao, tất cả vì lợi ích quốc gia, dân tộc và sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Coi đây là tiêu chí cao nhất để đánh giá cán bộ cũng như đánh giá công tác thi đua, khen thưởng. Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế phải chủ động, tích cực góp phần quan trọng hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng đầu là giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tăng cường hữu nghị, hợp tác với các quốc gia, bình đẳng cùng có lợi, đồng thời gắn chặt với bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Thực hiện hiệu quả các biện pháp chính trị - ngoại giao trong giải quyết các tranh chấp, bất đồng trên cơ sở luật pháp quốc tế. Đề cao tinh thần đoàn kết quốc tế trên cơ sở Hiến chương Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế, tôn trọng độc lập, chủ quyền, lợi ích chính đáng của nhau, hợp tác bình đẳng, cùng có lợi; đoàn kết xây dựng cộng đồng ASEAN và làm tốt trách nhiệm là thành viên tích cực của cộng đồng quốc tế.

Mỗi cán bộ ngoại giao phải không ngừng phấn đấu, rèn luyện - 3

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh phát biểu tại Đại hội

Công tác thi đua phải gắn chặt với thực hiện tốt công tác xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện và gắn kết chặt chẽ phong trào thi đua với Học tập và làm theo gấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. “Mỗi cán bộ ngoại giao phải không ngừng rèn luyện, phấn đấu thực sự thấm nhuần tư tưởng thi đua ái quốc, tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để vận dụng linh hoạt, hiệu quả vào công tác của mình. Trong tiến trình đất nước ta hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, thi đua yêu nước trong ngành Ngoại giao phải rất sáng tạo để “thi đua” với bạn bè quốc tế, cùng với các nước đóng góp có trách nhiệm vào gìn giữ hòa bình, ổn định, tăng cường hợp tác, phát triển trong khu vực và quốc tế.”- Thủ tướng nhấn mạnh.

Nhân dịp này nhiều tập thể cá nhân đã được nhận Huân chương Lao động hạng Ba, nhận cờ thi đua của Chính phủ.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Khi trách nhiệm cá nhân  lẩn vào tập thể

Khi trách nhiệm cá nhân lẩn vào tập thể

Rất nhiều quy định kể cả trong Đảng, pháp luật Nhà nước về quản lý xã hội trên địa bàn thế nhưng hiệu quả còn thấp là do chưa xác định rõ được trách nhiệm. Trách nhiệm cá nhân cứ “lẩn” vào trong tập thể nên không đem lại hiệu quả cao.

Xem nhiều nhất