: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
09:19:00 22/04/2016

Nâng cao kỹ năng vận động tranh cử cho ứng cử viên dân tộc thiểu số

Trong hai ngày 21 và 22/4, tại Hà Nội, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XIII tổ chức Hội nghị tập huấn “Kỹ năng vận động tranh cử cho ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021 là người dân tộc thiểu số”.

Nâng cao kỹ năng vận động tranh cử cho ứng cử viên dân tộc thiểu số

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội,
Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Tòng Thị Phóng tại hội nghị.

Khai mạc hội nghị, ông Hà Ngọc Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội nêu rõ trong đợt bầu cử này, có các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 là người dân tộc thiểu số ở các địa phương miền núi, vùng dân tộc thiểu số phần lớn tham gia lần đầu, hoạt động kiêm nhiệm, điều kiện tiếp cận, thu thập, trao đổi thông tin và kỹ năng vận động tranh cử, nhất là việc xây dựng chương trình hành động, vận động, thuyết phục, thuyết trình trước công chúng... còn nhiều hạn chế. Để tạo điều kiện cho các ứng cử viên tiềm năng người dân tộc thiểu số tham gia ứng cử, trở thành đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Hội đồng Dân tộc tổ chức hội nghị này.

Đánh giá cao Hội đồng Dân tộc đã tổ chức hội nghị, bà Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia cho rằng đây là hoạt động rất có ý nghĩa, giúp các ứng cử viên người dân tộc thiểu số nâng cao kiến thức, nhận thức về lý luận, thực tiễn và trách nhiệm là đại biểu của cử tri. Bà Tòng Thị Phóng lưu ý, để thực hiện tốt việc vận động tranh cử, các ứng cử viên cần nghiên cứu Hiến pháp, Luật tổ chức Quốc hội, Luật tổ chức chính quyền địa phương và trách nhiệm của đại biểu, tiêu chuẩn đại biểu. Ngoài kiến thức cơ bản, các ứng cử viên phải có kỹ năng và bản lĩnh nhất định.  

 PV