: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
19:52:00 26/05/2016

Nơi nào cấp ủy, chính quyền quan tâm thì nơi đó sớm đạt các tiêu chí

Đó là lưu ý của Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban chỉ đạo an ninh trật tự nông thôn Bộ Công an tại Hội nghị triển khai công tác Công an thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2016 và giai đoạn 2016-2020, diễn ra ngày 26/5, tại Hà Nội.

Bộ Công an trao tặng Bằng khen 129 tập thể, 138 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Hội nghị nhằm đánh giá kết quả 5 năm công tác Công an thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010- 2015,  đánh giá những kết quả đã đạt được, những mặt còn tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong công tác đảm bảo an ninh trật tự ở địa bàn nông thôn, trên cơ sở đó đề ra nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2016 và giai đoạn tiếp theo.

Báo cáo tổng kết 5 năm công tác Công an thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010- 2015 cho thấy, lực lượng Công an đã triển khai, thực hiện nghiêm túc có hiệu quả nhiệm vụ theo sự phân công của Chính phủ và Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

 Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền và sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, ngành, các đoàn thể từ Trung ương tới địa phương, Công an các đơn vị, địa phương đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động về nội dung và yêu cầu của tiêu chí thứ 19 về an ninh, trật tự xã hội trong Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới, qua đó quần chúng nhân dân đã nâng cao ý thức pháp luật, tích cực tham gia tố giác tội phạm, giúp đỡ lực lượng Công an trong công tác phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự khu vực nông thôn.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Trưởng Ban chỉ đạo an ninh trật tự nông thôn Bộ Công an nhấn mạnh: Nông nghiệp, nông dân và nông thôn là vấn đề chiến lược trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Xây dựng nông thôn mới là giải pháp chủ yếu, quan trọng và có tính chiến lược để thực hiện thành công Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa  X về phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

Đây là chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước đã được nhân dân đồng tình và hưởng ứng tích cực.

“Nơi nào cấp ủy, chính quyền thường xuyên quan tâm chỉ đạo, thì nơi đó sớm đạt các tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới” - Thứ trưởng Bùi Văn Nam chỉ rõ.

Tại Hội nghị đã có 129 tập thể, 138 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã được Bộ Công an trao tặng Bằng khen.

V. Thắng