: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
09:51:04 19/02/2020

Ông Phùng Quang Hiệp chính thức giữ chức Tổng Giám đốc Vinachem

Ông Phùng Quang Hiệp, Phó Tổng giám đốc phụ trách nhiệm vụ Tổng giám đốc Tập đoàn Vinachem vừa được bổ nhiệm giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tập đoàn Vinamchem.

Ông Phùng Quang Hiệp chính thức giữ chức Tổng Giám đốc Vinachem

Ông Nguyễn Hoàng Anh trao quyết định cho ông Phùng Quang Hiệp. (Ảnh: VGP).

Ngày 18/2, ông Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã trao quyết định bổ nhiệm ông Phùng Quang Hiệp, Phó Tổng giám đốc phụ trách nhiệm vụ Tổng giám đốc Tập đoàn Vinachem giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tập đoàn Vinamchem.

Ông Phùng Quang Hiệp sinh năm 1977, là tiến sĩ kinh tế, giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Vinachem từ tháng 6/2019.

Từ năm 2001 đến năm 2011, ông Phùng Quang Hiệp từng là kế toán rồi kế toán trưởng tại hàng loạt đơn vị như: Công ty Cổ phần vật tư xuất nhập khẩu Từ Liêm; Ban quản lý dự án Đạm Phú Mỹ; Công ty Phân đạm và hóa chất Dầu Khí; Công ty điều hành đường ống dẫn khí Lô B - Ô Môn.

Từ tháng 4/2012 đến ngày 4 tháng 9/2014, ông Phùng Quang Hiệp giữ chức Tổng giám đốc Công ty Tài chính Cổ phần Hóa chất Việt Nam

Từ tháng 9/2014, ông Phùng Quang Hiệp tham gia HĐQT Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam và trải qua các vị trí Tổng giám đốc, Chủ tịch HĐQT DAP.

Vinachem là doanh nghiệp đa sở hữu, trong đó sở hữu nhà nước là chi phối, hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con, được thành lập theo Quyết định số 2180 TTg ngày 23/12/2009 của Thủ tướng Chính Phủ trên cơ sở sắp xếp, tổ chức lại Tổng công ty Hóa chất Việt Nam.

Công ty mẹ - Tập đoàn Hóa chất Việt Nam là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước; ngoài Văn phòng và các ban chức năng còn có 2 đơn vị hạch toán phụ thuộc là Trung tâm Thông tin Khoa học kỹ thuật Hóa chất và Trung tâm Thương mại và Dịch vụ Hóa chất.

Hiện nay, Vinachem có 3 công ty con do tập đoàn nắm giữ 100% vốn điều lệ, 21 công ty con do tập đoàn nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, 13 công ty do tập đoàn nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ, 1 viện nghiên cứu, 1 trường cao đẳng.

PV