: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011

Hà Tĩnh giảm 46 xã sau khi sáp nhập

Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa 17 đã khai mạc vào sáng 15/7. Kỳ họp kéo dài trong 3 ngày, từ 15 đến 17/7.