: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
11:39:00 02/03/2016

Phải là những ‘người lính’ văn phòng gương mẫu

Đó là nhắc nhở của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đối với Văn phòng Quốc hội tại lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Văn phòng Quốc hội (2/3/1946 - 2/3/2016) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh, diễn ra ngày 2/3 tại Hà Nội.

Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam. nguồn: quochoi.vn.  

Dự lễ kỷ niệm có: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; nguyên Tổng Bí thư, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan; Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu.

Đọc diễn văn ôn lại kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Văn phòng Quốc hội, Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, trong suốt 70 năm qua với vai trò là cơ quan tham mưu tổng hợp, giúp việc của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội đã luôn hoàn thành và thực hiện ngày càng tốt hơn chức năng tham mưu tổng hợp, phục vụ công tác xây dựng pháp luật, giám sát và xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng.

Các thế hệ cán bộ Văn phòng Quốc hội đã phát huy truyền thống đoàn kết, trung thành, tận tụy, sáng tạo, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn thử thách, thường xuyên cải tiến, đổi mới tổ chức và hoạt động, không ngừng nâng cao hiệu quả công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chúc mừng Văn phòng Quốc hội đã được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương cao quý. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: Chúng ta vừa long trọng kỷ niệm 70 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội 6/1/1946 - 6/1/2016, một mốc son lịch sử của thể chế dân chủ ở Việt Nam.

Trải qua 70 năm xây dựng và phát triển, Quốc hội đã luôn gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, không ngừng phát huy vai trò, vị trí là cơ quan  đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, đóng góp to lớn và quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

“Những thành tựu to lớn đó là kết quả của sự phấn đấu liên tục, không ngừng của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự nỗ lực vượt bậc của các cấp, các ngành, sự ủng hộ và giám sát của nhân dân. Đặc biệt, phải kể đến sự đóng góp quan trọng của cán bộ Văn phòng Quốc hội qua các thời kỳ”-Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Quốc hội khóa XIII sắp kết thúc, kết quả hoạt động của Quốc hội sẽ tạo ra những nền tảng quan trọng để Quốc hội khóa tiếp theo thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp, pháp luật, góp phần cùng cả hệ thống chính trị thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII đã đề ra, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Văn phòng Quốc hội cần phải tiếp tục kiện toàn, hoàn thiện tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của các vụ, đơn vị, đồng thời, cải tiến quy trình, thủ tục và lề lối làm việc để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, phục vụ.

Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu, Văn phòng Quốc hội cần tham mưu, phục vụ, chuẩn bị thật tốt cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, bảo đảm sự kiện chính trị trọng đại này được tiến hành dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân.

Đặc biệt, cần chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền về sự kiện này nhằm thu hút hơn nữa sự quan tâm, đóng góp của cử tri và nhân dân cả nước đối với các hoạt động của Quốc hội. 

Trước yêu cầu ngày càng cao của nhân dân và của sự nghiệp đổi mới cũng như quá trình hội nhập quốc tế, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ: Văn phòng Quốc hội cần phải chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức Văn phòng Quốc hội, xây dựng đội ngũ cán bộ thực sự là những “người lính” văn phòng gương mẫu về mọi mặt, có đức, có tài, phấn đấu là đơn vị đứng đầu trong khối cơ quan Văn phòng ở Trung ương, có đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp về kỹ năng, tinh sâu về nghiệp vụ và hiện đại về quản lý.

Tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho Văn phòng Quốc hội.

V.Thắng