Phát huy vai trò cầu nối trong công tác đối ngoại

Khanh Lê

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cho rằng, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phải là cầu nối để bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ và hiệu quả giữa đối ngoại nhân dân với đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước, tạo nên sức mạnh tổng hợp của mặt trận đối ngoại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát huy vai trò cầu nối trong công tác đối ngoại

Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Sáng 5/12, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI nhiệm kỳ 2019-2024. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn…cùng đại diện các Bộ, Ban, ngành tham dự.

Đại hội lần thứ VI Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam được tổ chức trong lúc tình hình thế giới và khu vực đang diễn biến rất phức tạp. Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với thế và lực mới và những vận hội mới. Bối cảnh tình hình mới đặt ra những yêu cầu mới với công tác đối ngoại nhân dân và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, một lực lượng nòng cốt của công tác đối ngoại nhân dân.

Trong bối cảnh đó, với chủ đề “Đổi mới mạnh mẽ, phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đối ngoại nhân dân, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Đại hội có nhiệm vụ rất quan trọng là trên cơ sở tổng kết hoạt động trong nhiệm kỳ 2013-2018, đề ra phương hướng, nhiệm vụ và chương trình hành động của toàn hệ thống Liên hiệp Hữu nghị trong giai đoạn mới 2019 – 2024. 

Phát biểu tại hội nghị  Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chúc mừng, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, cống hiến của lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và các tổ chức thành viên trong cả nước.

Đánh giá cao những nỗ lực của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong thời gian qua, tuy nhiên Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn tồn tại những hạn chế, bất cập cần phải khắc phục.

Từ đó nêu ra 5 nhiệm vụ để Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nâng cao hiệu quả của công tác đối ngoại nhân dân trong nhiệm kỳ tới.

Đó là phải có tư duy mới, cách làm mới. Cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân nói chung, cán bộ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và các tổ chức thành viên nói riêng cần giữ vững nguyên tắc, lập trường chính trị, phát huy bản sắc và những giá trị cao đẹp của văn hoá Việt Nam - nền văn hoá yêu chuộng hoà bình, một chân trời mới của tiến bộ xã hội và phát triển con người. Tập trung vào các trong tâm công tác, theo định hướng chủ đề Đại hội VI xác định: "Đổi mới mạnh mẽ, phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đối ngoại nhân dân, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc". 

Ông Trần Quốc Vượng cho rằng, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phải là cầu nối để bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ và hiệu quả giữa đối ngoại nhân dân với đối ngoại đảng và ngoại giao nhà nước, tạo nên sức mạnh tổng hợp của mặt trận đối ngoại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, cần chú trọng nâng cao hiệu quả hợp tác với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và chất lượng của công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài….

Ngoài ra, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam cần phát huy thế mạnh về tri thức, kinh nghiệm của đội ngũ những người làm công tác đối ngoại nhân dân để làm tốt hơn công tác nghiên cứu, dự báo, tham mưu, đóng góp có hiệu quả trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng; xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật Nhà nước trong lĩnh vực hoà bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác nhân dân; tăng cường đoàn kết nội bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách "vừa hồng, vừa chuyên", đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, kiện toàn tổ chức bộ máy bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu quả”.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất