: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
10:30:00 19/06/2017

Phê chuẩn 2 Thẩm phán TAND tối cao

Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn ông Lê Hồng Quang và ông Nguyễn Văn Tiến làm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao với tỷ lệ tán thành 83,10% tổng số ĐBQH.

Các đại biểu bỏ phiếu phê chuẩn 2 Thẩm phán TAND tối cao. (Ảnh: Quốc Anh).

Theo kết quả kiểm phiếu vừa được ĐBQH Bùi Văn Cường, Trưởng Ban kiểm phiếu công bố, các ông Lê Hồng Quang và ông Nguyễn Văn Tiến đã được Quốc hội phê chuẩn làm Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao.

Tiếp đó, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày dự thảo Nghị quyết phê chuẩn ông Lê Hồng Quang và ông Nguyễn Văn Tiến làm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao và Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết này với tỷ lệ tán thành 83,10% tổng số ĐBQH.  

Trước khi được bổ nhiệm, ông Lê Hồng Quang là Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Tiền Giang và ông Nguyễn Văn Tiến là Phó Chánh án Tòa án Nhân dân cấp cao.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/7/2017.

M.L.